Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 21 2017
Senaste Nytt

Lägre omsättning för Mälarenergi

Foto: Mälarenergi
Foto: Mälarenergi
Publicerad av
Johan Vahlstrom - 19 feb 2012

Mälarenergis nettoomsättning 2011 uppgick till 2 765 miljoner kronor och resultat efter finansnetto för verksamhetsåret blev 96 miljoner kronor. Under året har koncernen investerat 431 miljoner kronor i ledningsnät och anläggningar.

Under 2011 uppgick Mälarenergis nettoomsättning till 2 765 miljoner kronor (3 091). Resultatet efter finansnetto blev för samma period 96 miljoner kronor, vilket är en marginell ökning av finansnettot jämfört med 2010 (95 miljoner kronor).

Den lägre omsättningen jämfört med 2010 beror främst på lägre leveranser av el och värme.

Mälarenergis 41 vattenkraftstationer producerade 203 GWh vilket är ca 20 procent av koncernens totala elproduktion som var 1 015 GWh 2011.

Under 2011 genomförde Mälarenergi investeringar i bland annat ledningsnät, kraftvärmeverket och vattenkraftsanläggningar för totalt 431 miljoner kronor. 1 januari tog Mälarenergi över VA-verksamheten i Kvicksund och under året anslöts Tortuna till Västerås VA-nät.

Under slutet av året togs också det viktiga beslutet att investera i Förnyelseprojektet Block 6, en kraftvärmeanläggning för el- och värmeproduktion med tillhörande bränsleberedningsanläggning. Projektet är budgeterat till 2,8 miljarder kronor och anläggning ska vara i drift till hösten 2014. Stora delar av anläggningen, panna, turbin och rökgasrening, upphandlades i slutet av 2011 och markförberedelser för bygget har påbörjats.

Annons