Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 21 2017
Senaste Nytt

Lidköpings Värmeverk får fortsätta byggas

Publicerad av
Tommy Ekholm - 25 jan 2012

Miljö- och byggnämnden i Lidköping har, efter ett extrainsatt nämndsmöte, beslutat att bevilja bygglov för utbyggnad av Lidköpings Värmeverk. Därmed häver man det tidigare beslutet om byggstopp kraftverket. Nämndens beslut grundar sig på bestämmelser i Plan och bygglagen.  Lagen säger att om det föreligger särskilda skäl är det möjligt att bevilja bygglov skilt från miljöbeslutet.Det var efter att Lidköpings Värmeverk blivit anmälda för miljöbrott som det visade sig att byggnationen av den nya panncentralen saknade miljötillstånd och det villkorade bygglovet. Miljö- och byggnämnden tog därför den 19 januari att stoppa den fortsatta byggnationen.Samma dag som beslut om byggstopp togs så lämnade Lidköpings Värmeverk in en begäran om omprövning av beslutet till Miljö- och byggnämnden, och hänvisade till de säkerhetsrisker och de kostnader ett stopp skulle medföra. I skrivelsen uppgavs att ett omedelbart stopp inte skulle kunna genomföras av säkerhetsskäl, då delar av bygget är provisoriskt stagade och inte klarar hårdare vindar. Med anledning av säkerhetsskälen så beslutade alltså nämnden för att göra en ny prövning av ärendet.

Annons