Mötesplatsen för dig inom energibranschen, maj, 22 2019
Senaste Nytt

Finland bygger nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki

Kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 börjar nu ta form på allvar som denna bild från oktober visar. Reaktorn kommer att börja producera elektricitet under 2012. Foto: TVO/Hannu Huovila
Kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 börjar nu ta form på allvar som denna bild från oktober visar. Reaktorn kommer att börja producera elektricitet under 2012. Foto: TVO/Hannu Huovila
Det blev i oktober klart att ett nytt kärnkraftverk kommer att byggas i Pyhäjoki i Finland, närmare bestämt på halvön Hanhikivi i Bottenviken. Illustration: Fennovoima Oy
Det blev i oktober klart att ett nytt kärnkraftverk kommer att byggas i Pyhäjoki i Finland, närmare bestämt på halvön Hanhikivi i Bottenviken. Illustration: Fennovoima Oy
Publicerad av
Tommy Ekholm - 23 jan 2012

Samtidigt som bygget av kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 i Finland börjar närma sig sitt slut och planeringen av reaktorn Olkiluoto 4 fortsätter står det nu även klart att det nystartade finska företaget Fennovoima kommer att bygga ett nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki, inte långt från den svenska gränsen.I likhet med företaget TVO:s kärnkraftverk i Olkiluoto kommer kärnkraftverket i Pyhäjoki att byggas och drivas av ett företag som ägs av ett flertal företag inom energi- och industribranschen. Kärnkraftverkets syfte kommer att vara att leverera energi till delägarna till självkostnadspris.Fennovoima, det nystartade företag som ansvarar för konstruktionen av det nya kärnkraftverket, ägs till 34 procent av Eon Kärnkraft Finland och till 66 procent av Voimaosakeyhtiö SF, som i sin tur ägs av 69 regionala och lokala finska företag.Att kärnkraftsspecialisten Eon Kärnkraft Finland, som är en del av världens största privatägda energiföretag Eon, medverkar i projektet är av stor vikt eftersom företaget har omfattande kunskap inom kärnkraftsbranschen och förstahandserfarenhet av hela den livscykel som ett kärnkraftverk genomgår, från design och anskaffning av kärnbränsle till avveckling och hantering av kärnavfall.Den finska kärnkraftsfamiljen får utökningFennovoima grundades 2007 och 2009 sökte företaget om tillstånd för att bygga ett nytt kärnkraftverk. Den finska regeringen beslutade i maj 2010 att bevilja företagets ansökan. Valet om var kärnkraftverket ska placeras har sedan dess stått mellan de finska orterna Simo, 5 mil från Haparanda, och Pyhäjoki, 16 mil från Skellefteå. I oktober i år meddelade Fennovoima att de beslutat att bygga det nya kärnkraftverket i Pyhäjoki.Beslutet att bygga kärnkraftverket i Pyhäjoki baserar sig på en fyra år lång urvalsprocess och valet stod till att börja med mellan nästan 40 platser, en siffra som efterhand trimmats ner. Under processens gång har man bland annat tagit hänsyn till säkerhet, teknisk genomförbarhet, miljöfrågor, konstruktionskostnader, tidsplan och närområdets möjligheter att hantera ett projekt av den här skalan och det tillflöde av tusentals arbetare det kommer att medföra.Resultaten visade att både Simo och Pyhäjoki lämpade sig väl för ändamålet och båda platserna godkändes också av finska myndigheter, som trålsäkerhetscentralen STUK. Att Pyhäjoki i slutändan valdes ut beror på att platsen har flera tekniska fördelar, som att berggrunden är mer stabil, att jordbävningsrisken anses vara lägre och att det endast finns ett fåtal permanenta bostäder och sommarstugor i omedelbar anslutning till byggnadsplatsen.Projektledare utseddI september 2011 utsågs den 55-åriga civilingenjören Juha Nurmi till projektledare för Fennovoimas kärnkraftsprojekt. Nurmi, som tillträdde posten i början av oktober, har lång erfarenhet inom den privata byggbranschen och har bland annat haft en ledande roll inom det internationellt verksamma byggföretaget Lemminkäinen Oy och varit vd för företaget Lemcon Networks Oy.Nurmi kommer emellertid inte att bli den enda nyanställningen. Företaget kommer att växa fort under de närmaste åren och redan i år satsar Fennovoima på att rekrytera ett flertal tekniker och andra experter.Viktigt beslut återstårDen kärnreaktor som ska byggas i Pyhäjoki kommer att ha en effekt på upp till 1 800 megawatt. Vilken reaktortyp som ska användas är emellertid ännu inte klart. Valet står mellan reaktortyperna EPR och Kerena från den franska leverantören Areva och ABWR från japanska Toshiba.Reaktorn EPR (European Pressurized Reactor) är samma typ av reaktor som används i Olkiluoto 3 och den kan leverera runt 1 700 megawatt. Kerena är en avancerad kokvattenreaktor som producerar cirka 1 250 megawatt. Även Toshibas reaktor ABWR (Advanced Boiling Water Reactor) är som namnet antyder en avancerad kokvattenreaktor, men med en kapacitet på ungefär 1 600 megawatt.Fennovoima planerar att valet av reaktor och entreprenör ska vara klart under 2012 eller 2013.Förberedande arbete inför konstruktionen ska påbörjas tidigast i slutet av 2012 och tidsplanen för själva konstruktionsarbetet kommer att fastslås efter att valet av entreprenör är klart. Tanken är emellertid att reaktorn ska tas i drift tidigast 2020.Framsteg i OlkiluotoSamtidigt som regeringen gav Fennovoima klartecken att bygga ett kärnkraftverk beviljades även konstruktionen av det bergrum för slutförvar av använt kärnbränsle som planeras i Olkiluoto.Dessutom beviljades en ytterligare utbyggnad av TVO:s kärnkraftspark i Olkiluoto i form av reaktorn Olkiluoto 4. Reaktorn Olkiluoto 4 befinner sig fortfarande på planeringsstadiet och det enda som är bestämt med säkerhet är att det kommer att handla om en lättvattenreaktor med en uteffekt på mellan 1 000 och 1 800 megawatt. Valet av reaktortyp är med andra ord inte klart, men flera olika alternativ, inklusive både kokvattenreaktorer och tryckvattenreaktorer, som representerar den senaste tekniken och som uppfyller Finlands strikta krav när det gäller kärnkraftssäkerhet övervägs för tillfället av TVO. Reaktorn beräknas vara färdig att tas i bruk runt 2020.När det gäller den pågående konstruktionen av EPR-reaktorn Olkiluoto 3 börjar projektet närma sig sitt slut och reaktorn förväntas tas i kommersiell drift under 2012.

Annons

Annons

Annons