Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

Akkats får ny turbin

Foto: Vattenfall
Foto: Vattenfall
Publicerad av
Tommy Ekholm - 17 jan 2012

Miljardombyggnaden av Akkats kraftverk i Jokkmokk är Vattenfalls största satsning på vattenkraft på 20 år. I februari tas den första av två nya turbiner i bruk. Ombyggnaden beräknas ge ett energitillskott på 25 GWh per år. Totalt kommer Akkats årligen att producera cirka 590 GWh.Ombyggnaden av Akkats vattenkraftstation i Luleälven har pågått i fem år. Grovt förenklat innebär projektet att två nya turbiner på 75 MW vardera ersätter den gamla på 150 MW. Hela ombyggnaden som sammanlagt kostar en miljard kronor beräknas vara klar vid årsskiftet 2014/2015.I februari tas den första av de två nya turbinerna i drift.– Investeringen i Akkats är en del av Vattenfalls investeringsplan på 13 miljarder kronor för vattenkraften till 2023. Dessutom arbetar vi med att förbättra miljösäkerheten i våra vattenkraftverk och med att ytterligare förstärka våra dammar, säger Henrik Grönlund, chef för Project & Engineering vid Vattenfall Vattenkraft.Investeringsplanen innebär att tre vattenkraftaggregat förnyas per år och att verkningsgraden samtidigt ofta förbättras.– När vi förnyar de gamla utslitna aggregaten, förlänger vi också livslängden med minst 40 år, säger Henrik Grönlund.Utöver de två turbinerna innebär ombyggnaden i Akkats bland annat att ett nytt vattenintag byggs, att maskinhallen byggs ut och att den gamla utloppskanalen rensats från rasmassor.Akkats vattenkraftverk i Luleälven har varit i bruk sedan hösten 1973. 2002 skedde ett omfattande haveri där turbinen snabbstoppade och trycket från det inrusande vattnet förstörde turbinen och dess fundament. Efter det har verket bara kunnat producera 80 procent av sin ursprungliga kapacitet.

Annons