Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 21 2017
Senaste Nytt

ABB levererar till Facebooks datacenter i Luleå

Bild: Sweco
Bild: Sweco
Publicerad av
Tommy Ekholm - 16 dec 2011

ABB har tagit hem en order värd cirka 11 miljoner dollar från Facebooks dotterbolag Pinnacle Sweden, för kraftmatningen av datacentret i Luleå, vilket är Facebooks första serveranläggning utanför USA.

ABB svarar för projektering, konstruktion och installation av två nyckelfärdiga luft- och gasisolerade transformatorstationer som kommer att leverera kraft till datacentret i Luleå. Datacentret kommer att bli det största i sitt slag i Europa. – Transformatorstationerna är konstruerade för att klara de höga kraven på effekt för den här typen av anläggningar, säger Martin Gross, chef för ABB:s division Power Systems i Sverige. De ska tillhandahålla tillförlitlig strömförsörjning med hög kvalitet till serverbyggnaderna. Bygget av Facebooks nya datacenter kommer ske i tre tapper. När det är klart kommer anläggningen bestå av tre serverhallar med en yta på totalt 84 000 kvadratmeter, motsvarande drygt 11 normalstora fotbollsplaner. Den fösta byggnaden är planerad att vara klar att ta i drift i december 2012 och kommer ha ett stort behov av elkraft att driva och kyla sina servrar. Klimatet, som är väl lämpat för naturlig kylning av serverhallarna, tillsammans med en god tillgång på förnybar el, goda kommunikationer och ett driftsäkert elnät var några anledningar till att Facebook valde Luleå för att etablera sitt nya datacenter. Etableringen innebär att Luleå nu blir en nod för nätverkets datatrafik i hela Europa. – Vi är givetvis mycket glada över denna viktiga beställning inom ett mycket spännande marknadssegment. Den installerade effekten av transformatorstationerna kommer mer än väl motsvara vad Luleåstad förbrukar en kall vinterdag, säger Jan Karlsson, anbudsansvarig för projektet inom ABB.

Annons