Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

”Elområdena fyller redan sitt syfte”

Kjell Jansson, vd för Svensk Energi. Foto: Helena Wihlborg
Kjell Jansson, vd för Svensk Energi. Foto: Helena Wihlborg
Publicerad av
Tommy Ekholm - 09 dec 2011

Svenska Kraftnäts indelning av Sverige i elområden har fått kritik. Men systemet har redan efter fem veckor tydligt visat på behovet av nya kraftverk och förstärkta nät. Dessutom lönar det sig starkt att vara aktiv som kund och söka bästa avtal för elen. Det menar Svensk Energi.

Efter att Sverige varit indelat i fyra elområden i en dryg månad har systemet fått kritik. Kritiken kommer främst från politiker och från företagare som upplever orättvisor i att boende och företag i södra Sverige får betala för det elunderskott som råder där. – Vi har full förståelse för att södra Sverige reagerar på Svenska Kraftnäts indelning av Sverige i elområden. Men redan nu har elområdena fyllt sitt syfte att ge tydliga signaler på var vi behöver mer elproduktion och var elnäten behöver förstärkas. Det sätter ytterligare press på att snabba på tillståndshanteringen för att få bygga, säger Svensk Energis vd Kjell Jansson. Den första månaden med elområden visar att elpriserna på den nordiska elbörsen varit 6–8 öre högre per kilowattimme i Sveriges sydligaste elområde, elområde 4, än i de tre övriga elområdena. Däremot var prisnivån i elområde 4 cirka 7 öre lägre per kilowattimme än det elpris som rådde för hela Sverige under november år 2010. – Prisnivåerna varierar som vanligt med tillgång och efterfrågan inom de olika elområdena och kommer så att fortsätta. När det gäller prisskillnaderna mellan elområdena så såg vi en minskning under november när kärnkraften gick upp i produktion, säger Kjell Jansson. Energimarknadsinspektionen skriver i sitt senaste veckobrev om fallande elpriser på marknaden. Orsaken är milt, nederbördsrikt och blåsigt väder runt om i Norden. I Sverige fortsätter elområde 4 att bilda gemensamt prisområde med Själland i Danmark, vilket ger en prisnivå mer präglad av den kontinentala prisbilden än resten av det svenska systemet. Samtidigt visar den samlade bilden från november att prisområdesskillnaderna varit betydligt lägre än vad marknaden initialt förväntade sig.

Annons