Mötesplatsen för dig inom energibranschen, maj, 22 2019
Senaste Nytt

Svebio i ryskt samarbete

Gustav Melin, vd för Svebio. Foto: Anders Haaker
Gustav Melin, vd för Svebio. Foto: Anders Haaker
Publicerad av
Tommy Ekholm - 08 dec 2011

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, och den Ryska Energimyndigheten har träffat ett avtal om samarbete. Syftet är att byta erfarenheter och information kring bioenergi och öppna kanaler för ökat samarbete mellan svenska och ryska aktörer.

– Svebio ser fram mot att tillsammans med Ryska Energimyndigheten utveckla potentialen för bioenergi både i Ryssland och i Sverige. Bioenergi svarar redan för 32 procent av den svenska energianvändningen, och i Ryssland finns enorma potentialer att utveckla bioenergin, både i form av naturtillgångar, tekniskt kunnande och finansiell styrka. Att kombinera de svenska erfarenheterna och kunskaperna med de ryska potentialerna kommer att leda till lönsam tillväxt och en miljömässigt hållbar utveckling, säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar till avtalet. 

Ryska Energimyndigheten (REA) är en relativt ny institution, grundad 2009, med kontor på ett 70-tal platser runtom i Ryssland och med ett par tusen medarbetare. REA har bland annat som uppgift att utveckla användningen av förnybara energikällor. Bland de tekniker som prioriteras i ett första skede finns biogas från gödsel och produktion av biodrivmedel. 

– Den ryska regeringen ägnar nu allt större uppmärksamhet åt förnybara energikällor och bland dem prioriteras av miljöskäl särskilt biokraft och energi ur avfall. Ryska Energimyndigheten har nyligen lagt fram ett förslag till program för förnybar energi med sikte på 2020, som regeringen väntas anta inom en nära framtid. De svenska företagens kompetens kommer därför vid rätt tidpunkt, säger Yulia Chernyakhovskaya, biträdande direktör vid Ryska Energimyndigheten.

 

Annons

Annons

Annons