Mötesplatsen för dig inom energibranschen, mar, 25 2019
Senaste Nytt

Askåterföring sluter kretsloppet av näringsämnen

Foto: Bergkvist Foto
Foto: Bergkvist Foto
Publicerad av
Tommy Ekholm - 22 aug 2011

Under Fjärrvärmemässan, 20-22 september, kommer praktisk återföring av aska att visas på Elmias utomhusområde. Det är utställaren Askungen Vital som med modifierade skogsmaskiner och bandvagn sprider uppemot tre ton aska per hektar som ett sätt att återföra de näringsämnen som blir kvar i askan efter förbränning av skogsbränslen.

Under 2010 svarade biobaserad energi för närmare en tredjedel av Sveriges energiproduktion. Energiproduktion från träbränslen genererar för närvarande cirka 350 000 ton spridningsbar aska från värmeverk och massabruk per år. Idag är det dock bara cirka 15 procent av denna aska som återförs till skogsmark.

Askåterföring höjer pH-värdet i skogsmarken, innehåller näringsämnen och motverkar risken för utarmning av skogsmark där stora uttag av biomassa sker i form av rundved och avverkningsrester.

– Vi har specialiserat oss på att återföra aska från energiproduktion baserad på skogsbränsle utan inblandning av avfall såsom RT-flis, och vi hanterar årligen mellan 25 000-30 000 ton aska från 28 olika värmeverk, sågverk och massabruk, säger Karina Pedersen, marknadsansvarig på Askungen Vital AB.

Av Sveriges årliga askmängd på cirka 1,3 miljoner ton är det ungefär 350 000 ton som härstammar från skogsbränslen och därmed är lämplig att återföra till skogsmark. Övriga askor kommer till största delen från avfallseldning, där allt som inte kan brinna i soporna helt enkelt hamnar i askan. Ofta återvinns metaller ur sådan aska, men resterna är direkt olämpliga att sprida i naturen på grund av höga halter tungmetaller. Därför hamnar mycket aska på deponier.

Men det är inte heller all aska från biobränslen som bör återföras till naturen. Inte sällan sameldas rena biobränslen med smutsigare bränslen, såsom till exempel returträ i form av rivningsvirke, emballage och insamlat träavfall från sortergårdar. Färgrester, lim, impregnering och liknande ger då genomslag på halterna av tungmetaller såsom bly, kadmium, arsenik och krom.

– Biobränsleuttaget har exploderat under en ganska kort tidsperiod, och regelverket har inte hängt med vad gäller hållbarheten i skogen. Detta kräver att alla är uppmärksamma både på sin roll i produktionskedjan, men även på sitt moraliska ansvar i ett miljöriktigt kretslopp, säger Karina Pedersen.

Ända sedan 1998 rekommenderar Skogsstyrelsen återföring av aska efter uttag av skogsbränsle. Trots detta återförs skogsbränsleaska bara i begränsad omfattning i Sverige. Främsta skälen för askåterföring är att motverka försurning och skapa balans mellan uttag och tillförsel av näringsämnen i skogen.

– I vår monter på Fjärrvärmemässan kommer vi att tydliggöra sammanhanget mellan biobränsleuttag, bränslemix och hur olika användningar av askan antingen gynnar eller missgynnar skogen. Vi uppmanar besökarna att komma in i vår monter och testa sin kunskap om energibranschens påverkan på skogen, och prata med oss om hur vi kan hjälpa dem att ta sin del av ansvaret för en hållbar utveckling av den förnybara energin, säger Karina Pedersen.

Annons

Annons

Annons