Mötesplatsen för dig inom energibranschen, mar, 20 2019
Senaste Nytt

Rekordökning för bioenergin

Publicerad av
Tommy Ekholm - 19 aug 2011

Den totala tillförseln av biobränslen ökade med 14 TWh mellan 2009 och 2010, från 127 till 141 TWh. Det är den snabbaste ökningen av bioenergianvändningen som någonsin registrerats i statistiken. Mellan 2008 och 2010 var ökningen hela 21 TWh. Det framgår av Energimyndighetens kortsiktsprognos.

Den ökade bioenergianvändningen har skett inom alla sektorer, inom uppvärmning, industri, elproduktion och transporter. Att ökningen var särskilt stor mellan 2009 och 2010 har samband med den kalla väderleken – 2010 var det kallaste året under den senaste tioårsperioden. Dessutom återhämtade sig industrin, där framför allt skogsindustrin är en stor förbrukare av biobränslen.

– Den kraftigt ökade användningen av biobränslen har kunnat ske utan att vi fått brist på råvara, och utan orimligt höga priser. Trots snabb tillväxt har vi inte slagit i taket, utan biobränsleföretagen har kunnat leverera till värmeverk och industrier. Det finns stor potential för fortsatt tillväxt på biobränslemarknaden, säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar. 

– Nu går vi säkert in i en lugnare period. Med normala temperaturer och en avmattad industrikonjunktur dämpas efterfrågan. Samtidigt ger höjd koldioxidskatt för industrin och fortsatt höga oljepriser lönsamhet för att ersätta olja med pellets i många företag.

Annons

Annons

Annons