Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

Täby i fjärrvärmesamarbete med Eon

Foto: Otto Marand
Foto: Otto Marand
Publicerad av
Tommy Ekholm - 21 jun 2011

Täby kommun har det senaste året fört förhandlingar med ett antal olika aktörer inom energimarknaden om samarbete för att bygga ut fjärrvärme i Täby. Efter en samlad utvärdering står det nu klart att Täby och Eon Värme Sverige ingår en avsiktsförklaring om samarbete.

– Täby kommuns mål med satsningen är att erbjuda Täbyborna fjärrvärme i konkurrens genom ett öppet fjärrvärmenät. Vi har bland annat ställt krav på snabbhet, att försäljning kan inledas snarast och att nätutbyggnaden kan påbörjas under 2012. Vi bedömer att Eon är den partner som totalt sett blir fördelaktigast för Täby kommun, säger Leif Gripestam, (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby.

– Vi är förstås jätteglada. Tillsammans med Täby vill vi skapa morgondagens fjärrvärmeverksamhet med öppna nät och förnybar produktion. Med vår erfarenhet och kompetens kommer vi också att utveckla innovativa värmelösningar till kunderna och öppnar upp för att ansluta fjärrvärmenätet till andra nät i regionen, säger Karin Jarl-Månsson, VD för Eon Värme Sverige.

Samarbetet bygger på en uppgörelse som bland annat innebär utbyggd fjärrvärme till Täbys tättbebyggda delar, att Täby kommun ska äga fjärrvärmenätet, partnern får exklusiv leveransrätt under en övergångstid och därefter öppnas nätet med möjlighet till konkurrens i leveranserna och valfrihet för kunderna samt en snabb start på fjärrvärmeetableringen.

Kommande avtalsförhandlingar ska enligt avsiktsförklaringen slutföras i ett koncessionsavtal senast den 1 november 2011. Vid denna tidpunkt fattas även investeringsbeslut.

Annons