Mötesplatsen för dig inom energibranschen, mar, 20 2019
Senaste Nytt

Turbinblad i limträ tilldelas pris

Bild: Hydra Tidal
Bild: Hydra Tidal
Publicerad av
Tommy Ekholm - 17 jun 2011

Åge Holmestad på Moelven Limtre AS och Svein Dag Henriksen på Hydra Tidal AS tilldelades på torsdagskvällen innovationspriset Schweighofer Prize 2011 för sitt arbete med turbinblad i limträ till en flytande kraftverkspilotanläggning baserad på havs- och tidvattenströmmar i Gimsøystraumen i Nordland.

Schweighofer Prize är en internationell utmärkelse som syftar till att främja framtidsinriktad innovation när det gäller användning av trämaterial på nya och hållbara sätt.

– Vi känner oss hedrade. Schweighofer Prize har ett internationellt renommé som ett av de viktigaste priserna för utveckling och innovation inom träteknik. Projektet visar att trä och biomassa inte bara går att använda som bioenergi utan att tekniska lösningar, där trä är en viktig beståndsdel, även har potential inom andra typer av förnybar energi. Vi har för övrigt konkurrerat med många fina och spännande projekt och känner oss mycket ödmjuka inför utmärkelsen, säger de båda prisvinnarna. Tillsammans får de dela på totalt 50 000 euro.

Åge Holmestad på Moelven Limtre AS beskriver kraftprojektet som innovativt och spännande. – Projektet är unikt i sitt slag i världen och består av ett flytande havskraftverk som drivs av vattenströmmar. Kraftverket som sänktes ned i havet i oktober 2010 har fyra turbiner med två limträblad vardera. De åtta bladen är två meter breda vardera, tre meter höga och 10 meter långa. Varje turbin har en diameter på cirka 23 meter, säger Åge Holmestad. Holmestad berättar att en av fördelarna med att använda limträ under vatten, är att vattenmättat trä som är nedsänkt i vatten får samma vikt som det omgivande vattnet. – Dessutom är limträ ett miljövänligt material som är flexibelt i förhållande till förändringar och förflyttningar. Det är heller ingen fara för röta eller andra angrepp eftersom turbinerna befinner sig under vatten utan tillgång till syre och är i ständig rörelse, säger Holmestad. Att producera en limträkonstruktion till ett kraftverk under havsytan har inte heller varit helt bekymmersfritt. – En utmaning i projektet har varit de stora kraven på ett jämnt klimat under produktionen av turbinbladen vilket är mycket krävande när man jobbar med den här typen av dimensioner. Därtill är det komplicerat att arbeta med så stora dimensioner vad gäller form och noggrannhet och inte minst de särskilda krav som är förenade med infästningen av limträbladen på grund av de extrema belastningarna under drift, säger Äge Holmestad. Kraftverket är utvecklat av grundaren och FoU-direktör Svein Henriksen på Hydra Tidal AS. Han tror att projektet kan bli stort på sikt. – Detta är ett pilotprojekt. Kraftverket har ett effektuttag på cirka 1,5 MW. Med en beräknad driftstid på 4 200 timmar per år kommer detta att motsvara en årlig elproduktion på 5 GWh, säger Svein Henriksen. Henriksen menar att det bara i Norge finns en uttagspotential på cirka 30 TWh i havsströms- och tidvattenkraftverk. – Detta motsvarar 6 000 kraftverk baserade på havs- och tidvattenströmmar längs hela norska kusten från Skagerrak till Finnmark. Uttagspotentialen för en dylik utbyggnad skulle motsvara en produktion som klarar att förse tre städer i Oslos storlek med el, beräknat på dagens strömförbrukning. Eller helt sonika en fjärdedel av Norges årliga strömförbrukning, säger Henriksen.

Hydra Tydal jobbar nu vidare med att upprätta en testpark under 2012.

Annons

Annons

Annons