Mötesplatsen för dig inom energibranschen, mar, 20 2019
Senaste Nytt

Sju av tio göteborgare kan tänka sig biogasbil

Publicerad av
Tommy Ekholm - 15 jun 2011

Eon presenterar nu en ny SKOP-undersökning om göteborgarnas inställning till att köra bil som drivs av biogas. Undersökningen visar att sju av tio som bor i Göteborg, 71 procent, kan tänka sig att köpa en biogasbil. Det är väsentligt mer än i övriga Sverige där siffran ligger på 59 procent.

– Transporter belastar miljön hårt, och i Sverige har det väckts en ambitiös vision att skapa en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Genom att möjliggöra ökad biogasanvändning vill vi på Eon bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle med en större andel klimatsmarta fordon på vägarna, säger Hans Kreisel, vd för Eon Gas. Mellan åren 2008 och till 2010 har användningen av biogas som fordonsbränsle fördubblats i Sverige samtidigt som antalet tankställen ökat med 30 procent. Försäljningen av gasbilar har slagit alla rekord: 2010 såldes fem gånger fler gasbilar än 2008.

På uppdrag av Eon har Skop genomfört en undersökning som jämför inställning och kunskaper om biogas bland invånare i Göteborgs stad med resten av landet. I undersökningen intervjuades 1 274 svenskar i april 2011.Resultat i undersökningen:

  • Sju av tio som bor i Göteborg, 71 procent, kan tänka sig att köpa en biogasbil. Det är väsentligt mer än i övriga Sverige där siffran ligger på 59 procent.
  • Många göteborgare har egen direkt erfarenhet av biogas. 15 procent i Göteborg har självatankat biogas någon gång, vilket är dubbelt så mycket jämfört med resten av landet där den siffran är 7 procent.
  • Hela 65 procent av göteborgarna anser att biogas är bilbränslet med minst miljöpåverkan.
  • 70 procent av de boende i Göteborg betonar bränslets miljöegenskaper när de ska köpa bil. Det är klart mer än i landet som helhet där motsvarande andel är 59 procent.
  • Kvinnor värderar miljöegenskaperna högre än män gör vid ett bilköp. Bland kvinnor är det 65 procent som sätter bränslets miljöegenskaper högt medan det bara är 53 procent bland männen. (Rikssiffror.)
  • Bilens miljöegenskaper kan kombineras med bra prestanda. En klar majoritet av göteborgarna (62 procent) anger att en biogasbil har lika bra eller bättre prestanda som en bil som drivs av bensin eller diesel.

 

Annons

Annons

Annons