Mötesplatsen för dig inom energibranschen, feb, 17 2019
Senaste Nytt

LNG-anläggning i Nynäshamn invigs

Foto: AGA
Foto: AGA
Publicerad av
Tommy Ekholm - 27 maj 2011

I dag invigs den första anläggningen för flytande naturgas (LNG) i Sverige, med placering intill den nya hamnen i Norvik utanför Nynäshamn. Det betyder att tillgången på naturgas kommer att öka i hela östra Sverige.  Industri och transporter får därmed större möjligheter att möta allt strängare miljökrav. Det gäller framför allt trafiken på Östersjön.

– Det här är vår största satsning någonsin, säger Jan Bäckvall, vd på AGA. Flytande naturgas är ett miljövänligare bränsle som kan ersätta olja och skapa en bro till biogasanvändande. Terminalen i Nynäshamn kommer att göra stor skillnad för svensk industri och miljö.

Ökade krav på miljövänligare bränsle är ett skäl till varför efterfrågan på flytande naturgas väntas öka. Naturgasen innehåller varken svavel, partiklar eller tungmetaller och har väsentligt lägre halter av kväveoxider. Den kan ersätta olja i industriprocesser och användas som drivmedel till lands och till sjöss.

– Sverige ska vara en föregångare när det gäller insatser för att pressa tillbaka skadliga utsläpp. När LNG används för att ersätta olja innebär det en betydande reduktion av koldioxidutsläppen. Det är utomordentligt angeläget både för regionen och för Sverige, säger landshövding Per Unckel, som inviger terminalen.

Flytande naturgas, blandad med luft, används sedan årsskiftet i Stockholms stadsgasnät vilket i dagsläget innebär en minskning av koldioxidutsläppen med 50 000 ton per år.

På Nynas Raffinaderi ersätter man naftan med naturgas i produktionen. Även det innebär en minskning av koldioxidutsläppen med 20 000 ton per år.

På Östersjön får svavelutsläppen inte överstiga 1 procent från juli i år. Från 1 januari 2015 får utsläppen inte överstiga 0,1 procent. För Östersjösjöfarten innebär detta att LNG-fartyg kan komma att bli den enda lösningen i framtiden. Viking Line har redan beställt sitt första fartyg.

– Flytande naturgas är ett effektivt och driftsäkert bränsle som har en given plats i en framtidsinriktad infrastruktur för energiförsörjningen i Sverige, säger Jan Bäckvall.

Annons

Annons

Annons