Mötesplatsen för dig inom energibranschen, mar, 20 2019
Senaste Nytt

Tre gånger mer biogas på två år

Publicerad av
Tommy Ekholm - 28 mar 2011

Idag finns det nästan tre gånger så många biogasanläggningar på svenska gårdar som för två år sedan. Gårdsproduktionen av biogas har tagit fart sedan investeringsstödet infördes under 2009.– Vi är väldigt glada över den här positiva utvecklingen. Den är ett lyft för klimatarbetet i svenskt jordbruk, säger Christel Gustafsson, chef för klimatenheten på Jordbruksverket.Produktionen av biogas på svenska gårdar har tagit fart sedan Jordbruksverket införde ett investeringsstöd för biogasproduktion 2009. Hittills har 26 biogasanläggningar fått stöd och ytterligare sju är under handläggning. När investeringsstödet infördes 2009 fanns endast cirka tio biogasanläggningar på gårdar i Sverige.– Vi vill gärna se många fler biogasanläggningar på de svenska lantbruken. Det finns fortfarande gott om pengar kvar för fler investeringar, säger Christel Gustafsson.För att öka lönsamheten i biogasproduktion på gården föreslår Jordbruksverket ett ytterligare stöd för biogas producerad från gödsel. Stödet fungerar som en ersättning för att röta gödseln till biogas och på så sätt minska utsläppen av växthusgasen metan. Förslaget om det här metanreduceringsstödet är just nu ute på remiss.

Annons

Annons

Annons