Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 20 2018
Senaste Nytt

Japan kan ge effekter på Europas kärnkraftsoperatörer

Kärnkraftverket i tyska Borkdorf. Foto: Aloise Staudacher
Kärnkraftverket i tyska Borkdorf. Foto: Aloise Staudacher
Publicerad av
Tommy Ekholm - 17 mar 2011

Den kärnkraftkris som utspelar sig i Japan efter förra veckans naturkatastrof kan få långtgående effekter för kärnkraftoperatörer i Europa och elektricitetsmarknaden generellt. Den bedömningen gör kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors i en rapport. "Den pågående händelsen i Fukushima, kärnkraftverket där reaktorer är i riskzonen, kan potentiellt komma att förändra den europeiska kraftmarknaden och de företag som verkar inom sektorn", skriver Standard & Poors analytiker Andreas Kindahl i rapporten. På kort sikt ser Standard & Poors begränsade krediteffekter för europeiska kärnkraftsoperatörer överlag. Däremot inte för tyska operatörer där kreditvärderingsinstitutet spår en något negativ effekt, efter att den tyska regeringen beslutat att avbryta produktionen vid sju reaktorer. De kortsiktiga effekterna är dock begränsade. De medellånga och de långsiktiga konsekvenserna kan komma att ha en större spridning beroende på vilken återverkan katastrofen i Japan har på europeiska energipolitiken generellt och då främst inom kärnkraft. Enligt rapporten skulle beslut om att begränsa andelen av kärnkraft i den europeiska utbudsmixen för energi kunna leda till större investeringsbehov inom förnybar energi, främst inom bland annat vindkraft, om politiker önskar nå sina klimatmål. (Nyhetsbyrån Direkt)

Annons

Annons

Annons

CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH
CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH

CaCharge arbetar för en massmarknad för elbilar

"Laddplatser för fastigheter"

E-mobility bolaget CaCharge tar in 22 MSEK i finansiering från flertal investerare för att satsa på...