Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 22 2019
Senaste Nytt

Svensk el dyrast i Norden

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Tommy Ekholm - 07 mar 2011

Elen för en vanlig villa är 9 000 kronor dyrare i Sverige än för en liknande villa i Finland. Den svenske villaägaren betalar 21 000 kronor om året, medan finländaren klarar sig undan med 12 554 kronor.Den norske husägaren betalar 19 000 kronor, skriver Dagens Industri.Undersökningen är gjord av Villaägarna och de hävdar att den dyra svenska elen helt beror på den svenska elskatten, eftersom priserna på den nordiska kraftbörsen annars är likvärdiga.De höga elpriserna får nu även närings- och energiminister Maud Olofsson att reagera. I en intervju i Dagens Industri öppnar hon för en sänkt energiskatt.

– Jag kan tänka mig att titta på det, säger hon. Jag tycker över huvudtaget att debatten om energin måste leda till att vi går igenom systemet för att skapa trovärdighet.Fortsatt utbyggnad av den förnyelsebara produktionen och energieffektivisering är de viktigaste medlen för sänkta elpriser, enligt Olofsson.

– Så länge vi behöver kol, olja och gas när vi förbrukar som mest el så driver det upp priserna.Centerpartiet kan tänka sig en skatteväxling mellan elproducenter och konsumenter.- Vi kan tänka oss att höja skatten i producentledet och sänka den för konsumenterna. Men vi måste hitta en balanspunkt och vi har inga nivåer klara. Var ligger balanspunkten mellan producenternas förmåga att investera och konsumenternas förmåga att betala? Det är en svår balansgång, säger Maud Olofsson.För samtidigt som elen för många blivit en mycket tung post i hushållsbudgeten måste elproducenterna stimuleras att investera i ny produktion, menar Centerledaren.- Eon har till exempel investerat 40-45 miljarder kronor sedan 2006. Då behöver man ju litet marginaler. Efterfrågan på el har ökat och kunderna väntar sig att elen ska finnas. I valrörelsen kritiserades vi för att inte ha tillräckligt höga klimatmål. Men om vi nu har ambitionen att nå klimatmålen kan vi inte bara prata elpris på vintern och klimatfrågor på sommaren. Det har varit knäpp tyst under vintern om klimatmålen. Har man ambitionen att bygga nya smarta elnät och mer förnyelsebar elproduktion då kommer också en nota som ska betalas.Maud Olofsson poängterar att en skatteväxling är ett Centerförslag.- Frågan har inte diskuterats mellan allianspartierna. Men skattesänkningar rakt av är inte rimligt, menar Olofsson Och trots den exceptionellt kalla vintern har elen fungerat och skattenivåerna ligger kvar på tidigare nivåer, säger Olofsson. I Norge har man måst ta till energisparkampanjen för att klara sig. Det har inte vi behövt.

(TT)

Annons

Annons

Annons

Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.
Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.

Ny forskning: Världens snabbaste vätgassensor bäddar för ren energi

Nu presenterar Chalmersforskare den första vätgassensorn i världen som uppnår de högt ställda...