Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 17 2019
Senaste Nytt

Kärnkraft på högre kapacitet sänkte elpriset

Foto: OKG
Foto: OKG
Publicerad av
Tommy Ekholm - 01 mar 2011

Trots kylan fortsatte elpriset att sjunka under februari. Den främsta orsaken var att kärnkraften kördes på nästintill full kapacitet, visar statistik från Energimarknadsinspektionen.Den som bor i villa och har rörligt elpris fick under februari betala i genomsnitt 120 öre per kWh, vilket kan jämföras med januaris rörliga elpris på 127 öre. Det rörliga elpriset ligger fortfarande på en för årstiden relativt hög nivå, men är samtidigt betydligt lägre än under februari förra året då kunder med rörligt elpris betalade 165 öre per kWh, det högsta rörliga priset någonsin.- Trots att det varit förhållandevis kallt i februari har elpriset sjunkit något. Det beror främst på att de flesta kärnkraftverk nu är tillbaka i drift. Dessutom har situationen i vattenmagasinen förbättrats något, vilket också bidragit till att pressa ner priserna, säger avdelningschef Tommy Johansson.Kärnkraften hade under februari en tillgänglighet på i genomsnitt 94 procent, vilket kan jämföras med samma månad förra året då den låg på 64 procent. Nivåerna i de nordiska vattenmagasinen ligger fortfarande långt under det normala för årstiden, men har stabiliserats något. Vad gäller temperatur och förbrukning har de tre senaste månaderna varit något mildare samtidigt som vi gjort av med mer el än under motsvarande period förra vintern.Under februari kunde konsumenter i lägenhet teckna avtal om fast pris 1 år till i genomsnitt 125 öre per kWh och fast pris 3 år till 122 öre per kWh. Lägenhetskunder med rörligt pris betalade 133 per kWh medan de som hade tillsvidarepris betalade 158 öre per kWh.Konsumenter i villa kunde teckna avtal om fast pris 1 år till i genomsnitt 111 öre per kWh och fast pris 3 år till 108 öre per kWh. Det rörliga priset var i genomsnitt 120 öre per kWh och tillsvidarepriset 144 öre per kWh.I början av 2010 steg elpriserna kraftigt vilket berodde på sjunkande temperatur och högre efterfrågan på el i kombination med mycket låg kärnkraftskapacitet. Från mars 2010 sjönk elpriserna kraftigt för att sedan ligga relativt oförändrade under sommarmånaderna innan de återigen började stiga under slutet av året. Under januari och februari 2011 har elpriserna sjunkit.

Annons

Annons

Annons