Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 22 2017
Senaste Nytt

Förbättrat resultat för Skellefteå Kraft

Publicerad av
Tommy Ekholm - 18 feb 2011

Skellefteå Krafts resultat för 2010 har ökat med knappt 100 miljoner kronor jämfört med 2009, från 435 miljoner kronor till 529 miljoner kronor. En väl fungerande elproduktion och höga elpriser på Nord Pool är viktiga orsaker till resultatförbättringen.– Den höga resultatnivån är mycket glädjande och ger en tydlig indikation om att våra investeringar och satsningar för framtiden ska fortsätta. Särskilt stolt är jag över framgångarna med att optimera elproduktionen från vattenkraft då det behövts som mest, säger Gunnar Eikeland, vd för Skellefteå Kraft.Omsättningen ökade under året med 25 procent, från 3 619 miljoner kronor till 4 541 miljoner kronor. Förändringen beror i huvudsak på högre intäkter från elförsäljning. Rörelseresultatet steg från 527 miljoner kronor till 705 miljoner kronor. Årets vinst dämpas med 260 miljoner kronor som följd av Skellefteå Kraft-koncernens åtgärder inom engagemanget i SEKAB/NEKAB.– SEKAB är på rätt väg, men resultatutvecklingen ser inte ut att inom de närmaste åren kunna bli tillräckligt stark. Därför genomför vi nedskrivningen, som ger en realistisk värdering av vår andel, säger Gunnar Eikeland.

Annons