Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt

Seat bygger solcellsanläggning

Foto: Seat
Foto: Seat
Foto: Seat
Foto: Seat
Publicerad av
Tommy Ekholm - 27 jan 2011

Seat slutfört en första fas av ett projekt där två takbaserade solcellsanläggningar installerats på bolagets fabrik i Martorell utanför Barcelona. Solcellsanläggningarna ska tillsammans generera sex miljoner kWh ren el.De mer än 20 000 solcellspaneler, som täcker en total yta av 135 000 kvadratmeter och har installerats på taken till fabriksbyggnader och tillfälliga uppställningsplatser för bilar, förväntas uppnå en nominell potentiell produktion på 4 MW under den inledande fasen. Projektet innebär att Seats fabrik kan minska de årliga koldioxidutsläppen med 2 800 ton.Projektet har utvecklats tillsammans med företaget Gestamp Solar med målet att inrätta en storskalig lokal produktion av ren el för förbrukning på. Solcellsanläggningarna på taken till biluppställningsplatserna tjänar ett dubbelt syfte – de genererar förnybar energi samtidigt som de skyddar nytillverkade bilar från väder och vind. Genomförandet av denna första fas har inneburit investeringar på 17 miljoner euro.Under 2011 och 2012 inleds nya faser som så småningom ska leda fram till färdigställandet av europeisk bilindustris största takbaserade solcellsanläggning.Målet för projektet är att inrätta totalt sex solcellsanläggningar som täcker en yta av 320 000 kvadratmeter, med en elproduktion på 10,6 MW. Företaget får då kapacitet att generera mer än 13 miljoner kWh el per år.

Annons