Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 21 2017
Senaste Nytt

Mest stöd till vindkraftplanering i Västra Götaland

Foto: Morguefile
Foto: Morguefile
Publicerad av
Tommy Ekholm - 27 dec 2010

Sedan 2007 har Boverket beviljat 87 miljoner kronor till främst kommuner och länsstyrelser för deras arbete med vindkraftplanering. Aktörer i Västra Götaland har fått mest, 18,2 miljoner kronor, medan aktörer i Västmanland har fått minst, 400 000 kronor. Regeringen har nu avsatt ytterligare 20 miljoner kronor till lokal planering för vindkraftutbyggnaden.

 

– Det är bra att kommunerna planerar för vindkraft, men det helt avgörande är att de tillåter vindkraft i områden där det blåser mycket, säger Linda Magnusson på vindkraftbolaget O2.Om man bygger vindkraft där det blåser 7,0 meter per sekund är vindkraften en mycket kostnadseffektiv energikälla, men om man hänvisas till områden där det bara blåser 6,5 meter per sekund ökar kostnaden med cirka 10 öre per kWh. Cirka 200 kommuner och länsstyrelser har fått beviljade medel för planeringsinsatser. Enligt det 50-tal slutredovisningar som hittills kommit in till Boverket finns det redan nu planmässiga förutsättningar för 44 TWh vindkraftel per år i Sverige. Det innebär att den planeringsram för vindkraft på 30 TWh som regeringen har satt upp kan komma att uppnås, skriver Boverket.– Detta visar att vindkraften kan tiodubblas, men helt avgörande för kostnaderna är att vindkraften får byggas ut i bra vindlägen, säger Linda Magnusson.

Annons