Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

EI ska föreslå system för ursprungsmärkning av el

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Tommy Ekholm - 09 nov 2010

Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att föreslå en frivillig branschlösning för att samordna regelverken för ursprungsgarantier och ursprungsmärkning av el. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2011.Enligt ellagen ska alla elhandlare ange hur den el de säljer har producerats. Det saknas dock föreskrifter som reglerar hur denna uppgift ska tas fram. Det gör att den nuvarande ursprungsmärkningen är svår att kontrollera samtidigt som tillförlitligheten kan ifrågasättas.Därför vill nu regeringen att EI prövar om det går att få en frivillig branschlösning på plats för att samordna regelverken för ursprungsgarantier och ursprungsmärkning av el. Om det inte är möjligt ska EI förslå ett utvecklat regelverk för ursprungsmärkning av el genom att utveckla regelverken för ursprungsgarantier och ursprungsmärkning av el.Uppdraget ska utföras i samråd med Energimyndigheten, Affärsverket svenska kraftnät och Konsumentverket.

Annons