Mötesplatsen för dig inom energibranschen, mar, 20 2019
Senaste Nytt

Skåne vill bli ledande region för biogas 2020

Publicerad av
Tommy Ekholm - 09 nov 2010

Kommunstyrelsen i Malmö har beslutat att underteckna ”Skånes färdplan för biogas – den ledande biogasregionen 2002”, ett ambitionsdokument som pekar på de åtgärder som måste göras för att regionen ska uppnå sin målsättning om att bli den ledande biogasregionen 2020.Detta ska främst ske genom minskad användning av fossila bränslen och ökad användning av förnybar biogas.Malmö stad anser att kommunens många ambitioner inom miljöområdet, som att till exempel bli ”Sveriges klimatsmartaste stad”, att organisationen ska vara klimatneutral år 2020 och att Malmö ska försörjas till hundra procent av förnybar energi år 2030, stämmer väl överens med ambitionerna i färdplanen.  Dokumentet kommer att undertecknas vid en ceremoni i Lund den 1 december.– Malmö och Skåne har bra förutsättningar för att jobba med frågor som rör biogas, säger Anders Rubin (S), kommunalråd med ansvar för boende och infrastruktur. Genom att samverka med andra aktörer kan vi tillsammans främja den här utvecklingen ytterligare.

Annons

Annons

Annons