Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Öresundskraft och Lunds Energi testar energieffektivisering

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Tommy Ekholm - 02 nov 2010

Öresundskraft och Lunds Energi inleder tillsammans försök med smartare styrning av eluppvärmning av villor.Idén bygger på ny teknik som tar hänsyn till flera olika parametrar för att styra uppvärmningen av husets vatten: timpriset på el, om man är hemma eller inte, tillskottsvärme från datorer och andra värmekällor, SMHI:s prognos för utetemperaturen, verkningsgraden på värmepumpen med mera. Smart effektstyrning innebär en möjlighet för hushållet att reducera elkostnaden. Detta genom att flytta uppvärmningen från dyra timmar till timmar med lägre elpris. Systemet är främst avsett för villor med vattenburen elvärme där vattnet kan fungera som en värmebuffert. – Preliminära beräkningar visar att kunder med elpanna skulle kunna spara runt 2 000 kronor per år, medan kunder med värmepump kan spara cirka 2 500 kronor. Siffrorna är dock preliminära och ett av pilotstudiens syften är att verifiera uppskattningarna, säger Bo Lindberg, chef för affärsområde Marknad vid Öresundskraft. – Det här är en pilotstudie och vi tror att idén har potential att sänka såväl energiförbrukning som kostnad för våra kunder. Vår förhoppning är att den håller också i praktiken och i så fall kan det bli aktuellt med fälttester i större skala under 2011, säger Magnus Sjövik, marknadschef för Lunds Energi.

Annons

Annons

Annons