Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 22 2017
Senaste Nytt

”Pålitliga elleveranser i Sverige”

Publicerad av
Henrik Ståhl - 08 okt 2010

Elnätsföretagens kraftfulla satsningar under senare år på att vädersäkra ledningsnäten ger tydliga utslag i kortare elavbrott för landets elkunder. Enligt en sammanställning från Svensk Energis ska leveranssäkerheten under förra året nått 99,99 procent.

–  Sedan det sena 1990-talet har svenska elnätsföretag satsat cirka 40 miljarder kronor på att vädersäkra elnäten – främst genom att förlägga kablar i marken, säger Matz Tapper, teknikansvarig på Svensk Energis nätenhet i ett pressmeddelande. Det arbetet påskyndades efter stormarna Gudrun år 2005 och stormen Per två år senare.

– Branschen är inte nöjd med detta. Utgångspunkten är att elkunderna verkligen ska få sin el. Därför arbetar branschen med en ”nollvision”. Att klara den återstående biten upp till 100 procent är förmodligen både tekniskt och ekonomiskt omöjlig. Men ska ses som en ambition från branschens sida.

Det som har gjorts enligt Svensk Energi är att minimera riskerna för elavbrott på grund av dåligt väder. Arbetet nu är att identifiera och eliminera det mesta möjliga av sådana risker.

Svensk Energi samlar årligen in driftstatistik från medlemsföretagen. Statistiken för år 2009 visar enligt organisationens siffror att den genomsnittliga avbrottstiden per kund och år nu är nere i drygt 60 minuter. –  När branschen kraftsamlade var man enig om att bygga bort problemen med känsliga ledningar i skogsterräng. Cirka 5 700 mil ledning ansågs vara problemet. Av detta återstår idag mindre än 1 000 mil att åtgärda. Vi såg nyligen att Eon hade gått i mål med sina satsningar. Och vi torde få se motsvarande från övriga större aktörer inom några månader, säger Matz Tapper.

Annons