Mötesplatsen för dig inom energibranschen, aug, 17 2018
Senaste Nytt

Här är solenergins utmaningar

Foto: Freefoto.com
Foto: Freefoto.com
Publicerad av
Tommy Ekholm - 06 okt 2010

Bättre inmatning på elnätet, energilagring och smarta elnät i kombination med solceller och billigare solcellsutrustning. Det är några av punkterna på dagordningen för att solenergi ska bli en energilösning att räkna med i framtiden.Staffan Norrga är forskare och arbetar på avdelningen för elektriska maskiner och effektelektronik på KTH. Därtill är han projektledare för en ny solcellsanläggning på universitetet och har en rad idéer om hur solenergi ska kunna ta en större plats på elmarknaden.Exempelvis har det gjorts stora framsteg när det gäller forskningen runt energiförluster i solcellers växelriktare. Verkningsgraden i dessa är uppe i cirka 97 procent. Det är bra och nu handlar det om att forska vidare inom andra områden vad gäller solceller.– Att använda energilagring och smarta elnät tillsammans med solceller är en bra lösning. Men är det främst stora eller små energilager som behövs? Det behöver vi forska vidare om, säger Staffan Norrga.En starkare penetration av solenergi innebär också andra, nya utmaningar. Som vad som händer vid strömavbrott. Enligt nuvarande regelverk ska solcellssystemet av säkerhetsskäl kopplas ur automatiskt vid strömavbrott, men om solceller blir en mer vital del av elnätet är det samtidigt ett problem om de plötsligt slutar leverera. I vindkraftverk finns redan lösningar där elen inte kopplas ur. Här krävs mer forskning på solcellsfronten för en liknande lösning.En annan förutsättning för storskaliga anläggningar om många gigawatt är att priserna på utrustningen går ner. Detta eftersom solenergin är beroende av olika länders subventioner, subventioner som sakta krymper i storlek.– Priset för solcellsutrustning måste minska i framtiden för att solceller ska bli lönsamma. Dessutom behövs forskning runt vilka tekniska förändringar som krävs för att kunna ha en betydligt större andel solgenererad el, säger Staffan Norrga.

 

Han fortsätter med att berätta att det för närvarande finns några ansökningar om forskningspengar inlämnade för solcellsforskning på KTH, vilket passar bra med tanke på att en ny solcellsanläggning precis invigts.

– Vi kommer att kunna använda anläggningen i forskning om hur man bäst matar in solenergi på elnätet. Förhoppningen är att det ska kunna leda fram till att anläggningarna blir billigare och mer effektiva, säger Staffan Norrga.

Annons

Annons

Annons