Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 18 2019
Senaste Nytt

Eon investerar i kraftvärme i Örebro

Foto: Wikipedia
Foto: Wikipedia
Publicerad av
Henrik Ståhl - 01 jun 2010

Fjärrvärmen ska bli ännu mer klimatvänlig samtidigt som andelen el producerad med förnybara bränslen ökar. Det är målet när Eon moderniserar Åbyverket med en ny kraftvärmeanläggning.

Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser kommer enligt Eon att minska med 50 procent jämfört med befintlig verksamhet, när användningen av biobränslen vid Åbyverket ökar ytterligare. Spån, bark, flis, grenar och toppar är exempel på restprodukter som den nya anläggningen kommer att omvandla till högvärdiga energiprodukter – utifrån råvaror som annars skulle gå till spillo. – Ett projekt av den här kalibern ger förstås arbetstillfällen under byggtiden, men ännu mer betydelsefullt blir effekten på sikt. Vår avsikt är att köpa biobränsle i närregionen, vilket kommer att gynna antalet arbetstillfällen inom den gröna näringen, säger Henrik Johansson i ett pressmeddelande.

Arbetet startar i slutet av sommaren då Åbyverkets ålderstigna delar, panna 1,2 och 3, kommer att rivas ut. Därefter börjar uppbyggnaden av den nya biobränsleeldade pannan som planeras tas i drift hösten 2012.

Annons

Annons

Annons