Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 16 2019
Senaste Nytt

Pite Energi köper in sig i teknikföretag

Publicerad av
Redaktionen - 25 sep 2009

AB Pite Energi köper in sig mot en option av 20 % av aktierna i Skellefteåbaserade Meva Innovation AB. Bolaget har utvecklat en teknik för att producera Biosyntesgas genom förgasning av biobränsle i en cyklon under hög temperatur.

Tekniken går helt i linje med EU:s klimatmål eftersom den, utöver fjärrvärmeproduktion, även medger elproduktion med förnyelsebart biobränsle. Meva Innovation bygger också en processverifieringsanläggning vid ETC i Piteå som startas i höst.

– Vi är mycket positiva till utvecklingen av cyklonförgasningstekniken eftersom vi har behov av att bygga ut värmeproduktionen i delar av vårt fjärrvärmenät, säger Fåhraeus och fortsätter:
– Samma behov finns också i många andra fjärrvärme- och närvärmenät.

Biosyntesgasen kan användas inom flera områden men initialt koncentrerar man sig på kompletta system för småskalig kraftvärmeproduktion.
– Under nästa år avser vi att kommersialisera tekniken inom området biobränslebaserade kraftvärmeanläggningar, säger Mikael Sjöblom, marknadschef på Meva Innovation.
Tekniken avser storlekar mellan 3-10 MW värmeeffekt och 1-3 MW eleffekt.

Annons

Annons

Annons