Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Kol ersätts med biobränsle vid Värtaverket

Foto: Holger Ellgaard
Foto: Holger Ellgaard
Publicerad av
Henrik Ståhl - 25 nov 2009

Redan till år 2015 räknar Fortum med att hälften av det kol som i dag används vid Värtaverket är ersatt med biobränsle. Fram till år 2020 planerar Fortum att satsa drygt 10 miljarder kronor på hållbar fjärrvärme i Stockholm.

Fjärrvärmen i Stockholm produceras i dag till 87 procent med förnybar och återvunnen energi. Värmen produceras i flera anläggningar i Stockholmsområdet. Vid Värtaverket är andelen förnybar energi 45 procent. Det är bland annat termisk energi (sjövatten), bioolja, olivkärnor och tallbecksolja.– Kraftvärme är i sig en klimatåtgärd, oavsett bränsle, säger Fortum Värmes miljöchef Ulf Wikström i ett pressmeddelande. En viktig del av vår plan går ut på att redan till år 2015 öka andelen förnybar energi till 70 procent i Värtans nuvarande pannor och i och med detta ersätts kolet till 50 procent av biobränsle. Kombinationen biobränsle och kraftvärme är svårslagen ur klimatsynpunkt. Vi tittar även på möjligheten att öka biobränsleanvändningen i andra pannor i Värtaverket och på sätt ytterligare öka produktionen av förnybar el och värme. På sikt är målet att fjärrvärmen produceras utan klimatpåverkan, Utbytet av bränslen vid Värtan är bara en del av planen fram till år 2020. Redan år 2013 planeras för ett nytt kraftvärmeverk i Sigtuna eldat med utsorterat avfallsbränsle och 2016 kan ett nytt bioeldat kraftvärmeverk vara på plats vid Värtan. Fortum tittar också på ett ytterligare nytt stort kraftvärmeverk till år 2020. Andelen fossila bränslen för fjärrvärme kan då vara reducerad till omkring 5 procent. De planerade investeringarna förutsätter investeringsbeslut och nödvändiga tillstånd.för att kunna genomföras.– Hållbar energiförsörjning bygger på tre grundstenar; bra resurshushållning, klimateffektivitet och förnybarhet. Vår roll är att ta tillvara energi som annars går förlorad och göra det som har störst nytta för klimatet sett ur ett globalt perspektiv. I första hand vill vi använda spillenergi som kommer från sorterade avfallsflöden. De bränslen vi använder därutöver ska så långt som möjligt vara både hållbara och förnybara, säger Ulf Wikström.Planen fram till 2020 innebär en ökad satsning på samproduktion av fjärrvärme och el. Samtidigt minskar användningen av egna värmepumpar som drivs med el för produktion av fjärrvärme. Andelen värme som kommer från elproduktion i effektiva kraftvärmeverk kommer att öka från ca 55 procent till nära 90 procent. Produktionen av el baserad på förnybar eller återvunnen energi ska på så sätt fördubblas till år 2020.

Annons

Annons

Annons