Mötesplatsen för dig inom energibranschen, feb, 17 2019
Senaste Nytt

Edensforsens kraftverk åter i drift

Publicerad av
Henrik Ståhl - 17 nov 2009

I dagarna tas Edensforsens vattenkraftverk i Åseleälven åter i drift efter ett effektiviseringsprojekt där Eon investerat 60 miljoner kronor i en totalrenovering av kraftverkets ena turbin. Ett nytt löphjul med högre slukförmåga och bättre verkningsgrad har installerats vilket möjliggör en ökad årlig produktion med 10 miljoner kilowattimmar.

Den tillkommande produktionskapaciteten riskerar dock att bli outnyttjad då Kammarkollegiet har överklagat Miljödomstolens tillstånd för effektiviseringen. Om Kammarkollegiets överklagan går igenom överväger Eon att dra tillbaka sin ansökan om effektivisering och fortsätta köra kraftverket med dess ursprungliga kapacitet.– Vi har svårt att förstå Kammarkollegiets agerade i detta ärende, säger Jonas Andrén, informationschef på Eon Vattenkraft i ett pressmeddelande. Genom att effektivisera ett befintligt kraftverk får vi in mer förnybar el i systemet med en marginell eller obefintlig miljöpåverkan. Detta är en åtgärd helt i linje med arbetet för att minska klimatpåverkan och klara svenska och internationella klimatmål.

Annons

Annons

Annons