Mötesplatsen för dig inom energibranschen, feb, 17 2019
Senaste Nytt

TEM utvecklar biogassektorn i Zambia

Publicerad av
Redaktionen - 30 sep 2009

Förutom att produktionen minskar utsläppen av växthusgaser ska gasen användas till flera saker, både till matlagning och till att producera elektricitet. Den producerade elen ska användas för att driva pumpar som pumpar upp grundvatten som är så rent att det går att dricka direkt.

Anläggningen placeras i utkanten av ett fattigt bostadsområde som ofta drabbas av kolera. Kolera är en allvarlig magsjukdom som orsakas av en bakterie som trivs i förorenat vatten.
- Genom att minska på mängden avfall i stadsmiljön och genom att kunna pumpa upp rent dricksvatten till befolkningen är det färre som kommer att insjukna i kolera, säger Markus Paulsson ansvarig för projektet på Stiftelsen TEM. Detta projekt är startpunkten för utvecklingen av biogassektorn i Zambia vilket troligtvis kommer leda till flera nya projekt inom en snar framtid.

Kunskapen om biogas är mycket liten i Zambia och därmed finns det ingen som utnyttjar den miljövänliga tekniken idag. Detta ska TEM hjälpa till att överbrygga genom ett tvåårigt projekt som finansieras av UNICEF och Tillväxtverket genom programmet DemoMiljö. Mottagaren i Zambia är staden Lusaka, huvudstad i landet.

Förutom den fysiska investeringen kommer mycket arbete att vara inriktat på att överföra kunskap om biogas och att bygga upp en organisation som kan ta hand om den vidare utvecklingen av en ny näringsgren i landet.

Annons

Annons

Annons