Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 24 2019
Senaste Nytt

Nya kraftvärmeverket ger bränslebyte i Jordbro

Vattenfall är mitt uppe i arbetet med att bygga ett nytt kraftvärmeverk i Jordbro utanför Stockholm. Foto: Otto Marand
Vattenfall är mitt uppe i arbetet med att bygga ett nytt kraftvärmeverk i Jordbro utanför Stockholm. Foto: Otto Marand
Publicerad av
Henrik Ståhl - 02 nov 2009

Vattenfalls arbete med det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket i Jordbro, söder om Stockholm, har kommit en god bit på väg.– Vi har kommit lite mer än halvvägs i projektet säger Jörgen Engström, chef värmeområdet Drefviken inom Vattenfall Nordic Heat och sponsor för kraftvärmeprojektet i Jordbro. Vi räknar med att börja leverera värme under maj nästa år.

Det är omkring 630 miljoner kronor som Vattenfall satsar i den nya anläggningen. När den står färdig, någon gång efter sommaren nästa år, kommer den att ha en produktionskapacitet på 43 MW fjärrvärme och 20 MW el.

 Enligt tidsplanUnder de inledande månaderna på projektet lades all fokus på markberedning och gjutning av betongplattan.

När väl det tidskrävande arbetet var genomfört syns utvecklingen tydligare.– Det känns som om det tagit ordenlig fart den senaste tiden, säger Jörgen Engström. Pannan lyftes på plats efter sommaren och just nu pågår arbeten med att bygga klart fasaden på pannhuset. Turbinbyggnaden börjar också ta form och grundläggningsarbetena i bränslemottagningen är långt gångna. Dessutom monterades och restes skorstenen nyligen.

Någon gång efter semestern nästa år är det planerat för att kraftvärmeverket är helt färdigt.– Tanken är att vi ska börja elda i pannan i april-maj, säger Jörgen Engström. Dessförinnan är det mycket utrustning som ska tas i drift, testas och trimmas in.

Testperioden pågår sedan under ett antal veckor och i maj planerar man för att den första värmen produceras i anläggningen.– När sedan pannan är igång, driftsätter vi turbinen. Den första elen planeras kunna levereras under juli-augusti. Det kommer vi, som det ser ut idag, att klara av, säger Jörgen Engström-

 BränslebyteBakgrunden till beslutet att bygga en ny kraftvärmeanläggning grundar sig i att Vattenfall vill kunna driva anläggningen med mer kostnadseffektiv bränslemix, samtidigt som el produceras.– Efterfrågan på fjärrvärme är stor i Haninge och Tyresö och vi expanderar fjärrvärmenätet hela tiden. Men vi hade redan innan kraftvärmeprojektet en effektreserv i nätet, berättar Jörgen Engström. Detta är i första hand ett bränsleväxlingsprojekt, att kunna svara på de från koncernen uppsatta lönsamhetskraven. Samtidigt ger den nya anläggningen oss möjligheten att kunna hålla en stabil prisutveckling gentemot kunderna.

 Returträ och skogsbränslenDe befintliga pannorna i Jordbro eldas redan idag med biobränslen. Framförallt handlar det om pellets och briketter som mals till träpulver, men också en del bioolja används i produktionen.– I den nya anläggningen kommer vi till största delen använda oss av returträ och skogsbränslen, säger Jörgen Engström.

Returträet kommer att hämtas från olika tippar runt Stockholm. Skulle tillgången på returträ ta slut i närområdet kan bränsle komma att importeras.- I Nyköping importerar vi idag en del bränsle, säger Jörgen Engström. När sträckorna blir längre är det viktigt att se över transporterna och mycket bränsle idag och i framtiden kommer att gå via båt och på järnväg. Redan idag kommer 20 procent av vårt bränsle via järnväg.

 Ny bränslemottagningTill det nya kraftvärmeverket tillhör ett nytt mottagningssystem där lastbilarna i en första station först vägs och ett bränsleprov tas. Därefter åker lastbilen vidare till tippfickan och lossar lasten i bränslelagret. Därefter fortsätter lastbilarna till den sista stationen där de vägs igen.– Bränslet och dess fukthalt räknas om till energi och leverantören får betalt i MWh.

Pannan är levererad av MW Power (Metso/Wärtsilä) med bubblande bädd och har kapacitet att klara fukthalter på 50 procent.– I normala fall kommer fukthalten att ligga på omkring 20-30 procent, säger Jörgen Engström.

 Tar över basproduktionenDriften av det nya kraftvärmeverket kommer att skötas från ett nybyggt kontrollrum mellan den befintliga anläggningen och den nya.

Arbetsstyrkan i området Drefviken kommer dock att vara den samma som innan nybyggnationen.– Produktionen flyttas bara till det nya kraftvärmeverket, så vi håller på att utbilda den berörda personalen i den nya anläggningen.

När det nya kraftvärmeverket tas i drift kommer det att ta över basproduktionen. Den befintliga anläggningen går över till att reglera och ta hand om spetslaster. Vidare betyder det att också Bollmora-anläggningen i Tyresö kommer att kunna minska på produktionen.– Haningenätet är sammankopplat med Tyresönätet med en 14 kilometer lång ledning och anläggningen i Bollmora ligger bra i nätet. Därför kommer den tallbecksoljeeldade anläggningen att finnas kvar som spets i den bortre ändan av nätet, säger Jörgen Engström.

Den nya anläggningen kommer inte att betyda någon utbyggnad eller förstärkning av fjärrvärmeledningarna annat än att några mindre delar byts ut.

Däremot innebär den nya elproduktionen att kraftvärmeverket måste kopplas in på nätet.– Vi kommer att anlägga en ny markförlagd kabel från Jordbro till en av Vattenfalls fördelningscentraler. Där har vi väldigt gynnsamma förhållanden eftersom sträckan som måste kablifieras är ungefär en kilometer lång.

 

Samarbete med kommunenHaninge kommun är en av Sveriges eko-kommuner, en frivillig organisation för kommuner för gemensamma strategiska frågor för en långsiktig hållbar utveckling.

Eko-kommunerna arbetar för att främja utvecklingen mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle byggt på en ekologisk grundsyn.

Haninge kommun deltar även i Energimyndighetens program Uthållig kommun som pågår 2008-2011. – Bygget av det nya kraftvärmeverket stämmer väl överens med Haninge kommuns ambition som ekokommun. Nu blir det 100 procent biobränsle och därmed inga fossila koldioxidutsläpp. Vi tycker också att det är mycket positivt att anläggningen kommer att producera både el och värme,sa Yvonne Radestam, ordförande i Miljönämnden, vid det första spadtaget av verket.

– Projektet med den nya kraftvärmeanläggningen är den största investeringen någonsin i Haninge kommun, avslutar Jörgen Engström. Det har lett till att vi och kommunen fördjupat vårt samarbete och våra kontakter. Också intresset och engagemanget hos de närboende har varit stort.

 

Annons

Annons

Annons