Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 16 2019
Senaste Nytt

Världens renaste pellets produceras i Storuman

Publicerad av
Redaktionen - 20 okt 2008

Det var gott om fint folk på plats då bioenergikombinatet, BioStor, hade sin officiella invigning. Förutom kungen, som ju själv eldar med biobränsle hemma på Drottningholm, var landshövdingen Chris Heister och Skellefteå Krafts vd Staffan Westlin på plats.
Henrik Sundström hade äran att visa anläggningen för gästerna.
– Kungen var väldigt insatt och intresserad av dynamiken i anläggningen, berättar Henrik Sundström. BioStor är byggd för att möta framtiden. Jag tror att pelletsen i framtiden kommer att spela en lite annorlunda roll med fler användningsområden i större skala. Då gäller det att vi ligger i framkant och inte står med omodern utrustning om några år.

Pellets , värme och el
Huvuddelarna i kraftvärmeverket utgörs av en ångpanna, ångturbin med generator samt värmeväxlare för fjärrvärme. I ångpannan produceras ånga med högt tryck och temperatur. Ångan leds till en turbin, vilken driver en elgenerator som alstrar elektricitet.
Därefter leds ångan till en så kallad värmekondensor, där fjärrvärmevattnet värms upp av den varma ångan. Från turbinen tas också ånga ut för att användas som värmemedium för torkprocessen.
Totalt genererar kraftvärmeverket omkring 48 GWh el och 40 GWh fjärrvärme per år. Dessutom alltså 105 000 ton biopellets om året.

Hög verkningsgrad
Skellefteå Krafts nya bioenergianläggning, inhyst i den tidigare spånskivefabriken, är företagets hittills största satsning på bioenergi och använder sig av en världsunik process för effektiv hantering av skogens råvaror. Investeringen ligger på omkring investering på 470 mkr.
– Vi är duktiga på trä i här i regionen, säger Henrik Sundström. Dessutom har vi stort processkunnande sedan tiden med spånskivefabriken. Spånskivan är en superkomplex produkt och vi var kända för att vara i framkant i det området. Den kunskapen har vi med oss in i BioStor.
Projektteamet vid BioStor har till viss del också kunnat ta lärdom av Skellefteå krafts tidigare bioenergikombinat, Hedensbyn i Skellefteå.
– Vi har kunnat dra fördelar av erfarenheterna från den anläggningen, säger Henrik Sundström. Framförallt vad gäller torksidan. Vad gäller ångpannorna har vi valt en helt annan teknik. Hedensbyn använder sig av en panna med fluidiserande bädd, medan vi BioStor har valt pulver.

Många upphandlingar
Processen har projektteamet i BioStor utvecklat själv och är unik i världen i fråga om effektiv hantering av bioenergiråvara.
– Vi har haft över 160 upphandlingar för olika komponenter till processen och sedan pusslat ihop dem så att vi fått precis den anläggning vi ville skapa. Sen har det varit upp till vårt kunnande att trimma in en fungerande enhet.
– Det har varit en utmaning i sig att på två år projektera och bygga. En verkligen spännande och utmanande resa och vi har fått korrigera en del saker efterhand, säger Henrik Sundström.
Anläggningen har varit i drift en tid och den första pelletsen producerades redas i slutet av april.
– Sedan dess är vi inne i en inkörningsperiod, säger Henrik Sundström. Det är en väldigt komplex anläggning. Det gäller att kunna driva anläggningen ekonomiskt och samtidigt följa elpriserna.

”Poff” istället för ”tjask”
Anläggningen använder framför allt biprodukter från sågverk, skog och mark i regionen. Dessutom finns också möjligheten att elda med torv.
Genom att utnyttja närheten till råvara från regionens sågverk och skogar, skapas miljöfördelar i form av korta transportsträckor och minimal påverkan på miljön.
Den största belastningen på anläggningen kommer att vara under vintern, men det kalla klimatet gör att produktionen kommer att kunna hålla hög fart ändå
– När vi fäller ett träd häruppe låter det ”puff” när det slår i marken. Söderut låter det ”tjask” och kontamineringsgraden på materialet blir avsevärt högre, säger henrik Sundström.
Dessutom skapas fördelar för de lokala skogsägarna, då de genom att gallra sina skogsbestånd både bidrar med råvara till bioenergin och ökar sina egna möjligheter till ett skogsbruk med god avkastning på lång sikt.

Hög verkningsgrad
Genom att integrera processerna uppnås en termodynamisk verkningsgrad på hela 98 %. Detta är både miljövänligare och mer än dubbelt så effektivt som konventionella kolkraftverk, där den genomsnittliga verkningsgraden ligger på cirka 45 %.
– Det betyder att vi under vissa tider av året har en verkningsgrad över 100 %, säger Henrik Sundström.
Råvaran till pelletsproduktionen har en fukthalt på ca 60 % innan den matas in i den trycksatta ångtorken. När råvaran uppnått lämplig fukthalt transporteras den vidare för pelletering.

Pelletsproduktionen
– Vi är världens miljövänligaste producent av pellets eftersom vi inte har några fossila inslag i produktionen. Där ligger vi långt före någon annan, säger Henrik Sundström.
Materialet renspolas direkt då det kommer in i anläggningen och dessutom finns renspolning i processen.
– Vi kan till och med göra klass 1-pellets där underbark ingår, säger Henrik Sundström. Dessutom siktar vi pelletsen väldigt varsamt, vilket gör att vi inte laddar material och får statisk elektricitet på fibern. Förpackningsanläggningen har hög automatiseringsgrad och packar 40 ton på en och en halv timma.

Fakta
Driftstart: 2008
Bioenergikombinat:
32 MW ångpanna
8 MW ångturbin
16 ton/tim biopellets
Årsproduktion:
40 GWh värme
48 GWh el
105 000 ton biopellets

Annons

Annons

Annons