Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 16 2019
Senaste Nytt

Ökad etanolproduktion i Händelö

Publicerad av
Redaktionen - 07 apr 2008

För lite mer än ett år sedan var jordbruksminister Eskil Erlandsson på plats i Händelö för att lägga den första grundstenen på plats.
Idag är alla de stora komponenterna installerade och byggnaderna är i stort sett färdiga.
– Planen är att ha anläggningen i drift tills dess att skörden kommer i mitten av augusti, berättar Peter Nimrodsson.

Effektivare anläggning
Processtekniken i den nya anläggningen är väldigt lik den tidigare, som varit i drift sedan 2001.
– Men vi har givetvis tagit fasta på de erfarenheter vi samlat på oss från den befintliga anläggningen och ändrat och förbättrat på de ställen där det behövts, säger Peter Nimrodsson.
Målsättningen med projektet var att göra den nya anläggningen mer energieffektiv och sänka förbrukningen av energi per liter producerad etanol.
– Samtidigt som energieffektiviteten ska ökas i den nya anläggningen, ska vi öka utbytet vad gäller den mängd etanol vi kan få ur spannmålet, säger Peter Nimrodsson.
Detta är en fortsättning på det arbete som Lantmännen Agroetanol redan påbörjat i den befintliga fabriken. Där har energiförbrukningen legat på samma nivå mellan åren 2003-2007 samtidigt som man ökat etanolproduktionen 12 procent och foderproduktionen med 6 procent.
Den nya anläggningen kommer också att i större utsträckning än den tidigare vara automatiserad.

Upphandling i block
En annan skillnad jämfört med den befintliga anläggningen är hur upphandlingen gått till.
– Den förra köptes som en nyckelfärdig anläggning på totalentreprenad, men den här gången hittade vi ingen leverantör. Därför bestämde vi oss för att köpa anläggningen i olika block, berättar Peter Nimrodsson.
Foderfabriken köptes som en nyckelfärdig anläggning. Spannmålshanteringen inklusive malning med mera köptes som en egen del, medan jäsningsprocessen designades själv av Lantmännen Agroetanol.
– En stor del av arbetet har gått till att få samman de olika delarna till en fungerande enhet, säger Peter Nimrodsson, som poängterar att arbetet flutit på mycket bra med tanke på projektets storlek.
– Vi har haft väldigt stor nytta av våra kontakter med andra etanolproducenter runt om i Europa och världen, och vi har kontinuerliga erfarenhetsutbyten sinsemellan och många av leverantörerna är också utländska, säger Peter Nimrodsson.
– Destilleringen är exempelvis designad i Österrike, foderfabriken kommer från ett danskt företag, malningen är levererad från Schweiz. Det finns ju inte så många etanolfabriker i Sverige, vilket gör att processkunskapen är begränsad.
Arbeten som markarbeten, byggmontage, rör- och kabeldragning görs dock av lokala entreprenörer.

Full drift till vintern
Peter Nimrodsson planerar att gradvis köra igång och trimma in anläggningen under sommaren för att vara redo då råvaran matas in i slutet av augusti. Råvaran kommer från de svenska bönderna.
– Jag ser framför mig en upptrappning där vi är uppe i halv kapacitet under september, 80 procent i oktober och full drift i november. Det är dock en lång resa och trimning och optimering av såväl produktionskapacitet och effektivisering kommer att vara ett löpande arbete.
Det är också en lång process att trimma in operatörerna i den nya anläggningen. Lantmännen Agroetanol kommer till stor del själva att utbilda driftspersonalen och sedan samordna undervisningen med leverantörerna.
– En annan viktig del av utbildningen är utcheckningen av anläggningen då operatörerna handgripligen får köra de olika systemen, säger Peter Nimrodsson.
När den nya anläggningen är i full drift kommer ett 70-tal personer att arbeta med etanolproduktionen vid Lantmännen Agroetanol.

Ny vd sedan februari
I början av februari tillträdde Joakim Säll posten som vd vid Lantmännen Agroetanol.
Senast kommer han från Statoil där han bland annat arbetat med biopellets och inom trading.
– Jag är fortfarande i något av en introduktionsfas, men jag är väldigt glad över att kommer direkt in i en organisation så mycket kunniga medarbetare.
– Först på dagordningen är givetvis att driftsätta den nya fabriken och få den att producera på bästa sätt. När fabriken nått upp i full kapacitet och marknaden stabiliserat sig på en högre nivå kommer jag att lägga mycket av min tid på att vara aktiv inom olika forum och driva de allmänna etanolpolitiska frågorna.

Ifrågasatt drivmedel på sistone
När etanolen lanserades på marknaden togs den emot med öppna armar. Det var drivmedlet som skulle visa vägen ut oljeberoendet.

Annons

Annons

Annons