Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Ny vindkraftsetablering i Västernorrland

Publicerad av
Redaktionen - 25 jan 2008

Den planerade produktionskapaciteten beräknas till drygt 680 GWh. Företagen vill uppföra drygt hundratjugotal vindkraftverk vid Solberg, i länets norra delar i gränstrakterna mellan Örnsköldsvik och Sollefteå. Landshövding Gerhard Larsson välkomnar satsningen.

– Självfallet måste de tänkta platserna nu miljöprövas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, men man har valt plats i enlighet med de övergripande principer vi från länsstyrelsen tidigare fastlagt beträffande möjliga lokaliseringsområden, säger landshövding Gerhard Larsson.

– Även om vårt län producerar mer el än det förbrukar och kan exportera, tack vare vattenkraftsproduktion, så har vi under 2000-talet i länets utvecklingsarbete satsat kraftfullt för att få fram mer miljövänlig förnyelsebar elproduktion. Detta för att ge ett innehåll i begreppet Miljölänet, Västernorrland. Men det finns också ett intresse för att vi har sedan lång tid haft en stor del av Sveriges mest elintensiva basföretag. Jag välkomnar därför denna satsning. Satsningarna leder också till fler arbetstillfällen i länet under såväl bygg- som driftsskede.

– Satsningen kompletterar tidigare vindkraftssatsningar och passar således strategiskt in i miljölänet Västernorrland. Västernorrland är sedan tidigare bland de ledande länen i Sverige vad gäller vattenkraftsproduktion och tar nu täten också vad gäller vindkraft i Sverige, avslutar Gerhard Larsson.

Annons

Annons

Annons