Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Eitech moderniserar Bodens kraftstation

Foto: Vattenfall
Foto: Vattenfall
Publicerad av
Tommy Ekholm - 21 dec 2016

Eitech har vunnit förtroendet att ansvara för en komplett leverans av nytt lokalkraft- och reservkraftsystem till Vattenfalls kraftstation i Boden. Ordervärdet uppgår till mer än 17 miljoner svenska kronor.

Det nya uppdraget omfattar en total upprustning av lokalkraftsystem för växelström (0.4kV) från inkommande 20kV-linje, via nya matande lokaltransformatorer, generatorställverk, lågspänningsställverk med tillhörande undercentraler samt kablage. Utöver lokalkraft ingår även införande av nytt reservkraftsystem med kapacitet att försörja hela anläggningen exklusive utskov.

– Uppdrag av denna omfattning är betydelsefull i vår ambition att växa ytterligare i Luleå och i hela Norrbotten, säger Ulf Björklund, divisionschef Nord på Eitech Electro AB.

Bodens kraftstation byggdes i början av 1970-talet och är lokaliserad längst nedströms av alla kraftstationer i Lule älv. Stationen har inte någon reell möjlighet att magasinera vatten vid avställning av ett eller två av aggregaten, där utav ställs det mycket höga krav på planering och genomförande i Eitechs uppdrag.

– Projektet utförs med stationen i normal drift. Det är något vi på Eitech, tillsammans med övriga entreprenörer som ansvarar för exempelvis kontrollutrustning och ventilation, särskilt kommer att ta hänsyn till i vårt arbete för att förhindra driftstörningar, säger Ulf Björklund.

Annons

Annons

Annons