Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 20 2019
Senaste Nytt

Mälarenergi bygger jättelik termos i Västerås

Ackumulatortanken syns till höger i bild bredvid de befintliga cisternerna.  Fotomontage: arkitekt Per Nyström, Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB
Ackumulatortanken syns till höger i bild bredvid de befintliga cisternerna. Fotomontage: arkitekt Per Nyström, Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB
Vy från Sjöhagsvägen där den nya ackumulatortanken illustrerats på den tänkta platsen inom kraftvärmeverksområdet. Fotomontage: arkitekt Per Nyström, Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB
Vy från Sjöhagsvägen där den nya ackumulatortanken illustrerats på den tänkta platsen inom kraftvärmeverksområdet. Fotomontage: arkitekt Per Nyström, Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB
Publicerad av
Tommy Ekholm - 21 dec 2016

Mälarenergi har precis beslutat att bygga ytterligare en ackumulatortank för lagring av drygt 26 miljoner liter varmt vatten vid Kraftvärmeverket i Västerås. Den gigantiska tanken kan liknas vid en termos eftersom den har samma uppgift, nämligen att lagra och bevara värme.

Tanken kommer att bli cirka 77 meter hög och 25 meter i diameter. Placeringen blir bredvid skorstenen till Block 6 på Kraftvärmeverkets mark. Det blir ett nytt bidrag till Västerås siluett eftersom termosen kommer att synas tydligt jämte skorstenarna.

Ackumulatortanken kommer att göra det enklare för Mälarenergi att jämna ut produktionen av fjärrvärme och hantera effekttoppar vid till exempel väldigt kalla dagar. För kunderna innebär detta en tryggare och säkrare leverans av fjärrvärme. Tanken kommer att börja byggas under sommaren 2017 och beräknas stå klar för att tas i drift under hösten 2018.

Annons

Annons

Annons

Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.
Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.

Ny forskning: Världens snabbaste vätgassensor bäddar för ren energi

Nu presenterar Chalmersforskare den första vätgassensorn i världen som uppnår de högt ställda...