Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 25 2017
Senaste Nytt

Region Skånes vindkraft bättre än beräknat

Publicerad av
Tommy Ekholm - 16 dec 2016

I januari 2016 tog Region Skåne över driften av sex nybyggda vindkraftverk som står i Fröreda i Småland. När det första produktionsåret nu går mot sitt slut visar det sig att driftsnettot blir cirka 4 miljoner kronor bättre än ursprungsbudgeten för året.

- Det är mycket glädjande att vindkraftverken levererar betydligt mer el än prognosticerat. På så vis utökar Region Skåne sitt bidrag till en trygg och hållbar energiförsörjning, säger Pierre Esbjörnsson (S), ordförande i servicenämnden.

- Det är väldigt roligt att vindkraftens första år blir bättre än förväntat. Region Skåne har som övergripande miljömål att vara helt fossilbränslefritt år 2020, och när investeringar som den i vindkraften visar sig vara en bra affär inte bara miljömässigt utan även ekonomiskt så ger det oss ytterligare skjuts i arbetet, säger Katarina Toremalm (MP), 1:e vice ordförande i servicenämnden.

Produktionen i vindkraftverken i år beräknas bli ca 12 procent bättre än budgeterat och kommer för 2016 att sluta på 59-60 miljoner kWh.

- Vi når med råge förväntningen att produktionen i vindkraftverken ska motsvara 40 procent av den årliga elförbrukningen i Region Skåne, vilket i sin tur motsvarar den årliga hushållselen för nästan 30 000 lägenheter, säger Patrik Rosén som är projektledare för Region Skåne.

Annons

Representanten på mässan, Deng Yanghui, tv, med kollegan, Wang Gong, berättade om att Yantai Zhenghai Magnetic Material Co, Ltd, är ett marknadsledande kinesiskt företag, bland annat när det gäller utveckling av nya energikällor och komponenter för nya motor- relaterade system. Foto: Markku Björkman.
Representanten på mässan, Deng Yanghui, tv, med kollegan, Wang Gong, berättade om att Yantai Zhenghai Magnetic Material Co, Ltd, är ett marknadsledande kinesiskt företag, bland annat när det gäller utveckling av nya energikällor och komponenter för nya motor- relaterade system. Foto: Markku Björkman.

Kinesiska företag dominerade bland internationella utställare på CWIEME

"Ledande om sintrade magneter"

CWIEME Berlin 2017 är ett världsledande event inom spolarlindning, elektriska motorer och tekniker i...