Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 20 2018
Senaste Nytt

Skövde Biogas säljs av

Publicerad av
Tommy Ekholm - 14 dec 2016

Göteborg Energi och Skövde Kommun har ingått ett avtal om att sälja aktieinnehavet i Skövde Biogas AB till företaget Torran Gas Holding AB. Skövde Biogas producerar biogas och biogödsel och bolaget ägs i dag till 51 procent av Göteborg Energi och till 49 procent av Skövde kommun.

– Vi har sedan 2012 som strategi att fokusera på den lokala marknaden i Göteborg och förstärka vår position som göteborgarnas energibolag. Därför ser vi över verksamheter som ligger utanför Göteborg. För oss har det varit viktigt att hitta en ägare som tar ansvar och som har resurser att fortsätta utveckla Skövde Biogas och dess verksamhet. Torran Gas är med sin stora erfarenhet av gasverksamhet en sådan ägare, säger Elisabeth Undén (MP), styrelseordförande för Göteborg Energi.

– Det känns bra att ha hittat en ägare som möjliggör att verksamheten kan drivas vidare i Skövde. Anläggningen har en stor betydelse för att vi ska nå nationella och lokala målsättningar om ett minskat fossilberoende, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skövde.

Torran Gas äger och driver genom bolaget NVGAS biogasbolaget Liquidgas Biofuel Genesis AB (LBGAB) i Helsingborg som de senaste fyra åren har ökat produktionen från 36 gigawattimmar till 80 gigawattimmar biogas.

– De två fabrikerna kompletterar varandra i syfte att öka tillgången på biogas, i linje med det nationella målet att eliminera användandet av fossila bränslen. Vår erfarenhet, kunskap och utrustning från Helsingborg kommer att borga för en högre produktionsvolym och verkningsgrad i Skövdefabriken, vilket resulterar i en långsiktigt ekonomiskt hållbar verksamhet, säger Tomas Johansson, vd för Torran Gas Holding AB.

– För oss är den cirkulära ekonomin, där viktiga näringsämnen återförs till jordbruket samtidigt som det produceras en restprodukt i form av biogas för fordonsdrift, central. Biogas är idag troligen det enda, miljömässigt hållbara, lokalproducerade, fossilfria bränslet som går att växla upp i volym för den tunga svenska fordonsflottan, säger Tomas Johansson.

Den slutliga överlåtelsen av aktieinnehavet i Skövde Biogas sker den 31 mars 2017.

Annons

Annons

Annons