Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 20 2018
Senaste Nytt

”EU-kommissionens politik för bioenergi haltar”

Gustav Melin, vd på Svebio. Foto: Anders Haaker
Gustav Melin, vd på Svebio. Foto: Anders Haaker
Publicerad av
Tommy Ekholm - 01 dec 2016

EU-kommissionen har ett balanserat förslag om fasta biobränslen, som gör det möjligt att använda svensk skog som råvara och vår skogsvårdslagstiftning för att visa att våra bränslen är hållbara. Men kommissionens förslag om att avveckla biodrivmedel från åkergrödor är förödande för EU:s klimatpolitik på transportområdet. Det menar Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, i en kommentar till EU-kommissionens vinterpaket för energi och klimat

– Politiken haltar. Den ger möjligheter att ställa om värme- och elproduktionen i Europa, men den nödvändiga omställningen av transportsektorn fördröjs, säger Gustav Melin.

– Vi måste få politikerna inom EU att inse att det går att göra klimatvänliga biobränslen både från åkermarken och från skogen. Vi måste kunna utnyttja alla våra odlingsresurser liksom alla typer av avfall och restprodukter för att ersätta fossila bränslen, om vi ska kunna nå de mycket tuffa mål som sattes upp i Parisavtalet för ett år sedan.

Svebio menar att vinterpaketet innehåller ett mycket stort antal dokument, som man nu måste analysera. De förslag som läggs fram utgår från de mål som EU:s regeringschefer tidigare lagt fast. Svebio anser att målen är för lågt satta, både när det gäller reduktion av växthusgasutsläpp och andelen förnybar energi, och det finns inget mål alls för transportsektorn. Målen borde ha skärpts efter att EU skrivit på Parisavtalet. Nu anser man att EU-parlamentet och regeringarna måste öka ambitionerna.

– Vinterpaketet innehåller mängder av detaljregleringar och leder till ökad byråkrati. Man borde istället använda koldioxidskatt och en stärkt handel med utsläppsrätter för att minska utsläppen, effektivisera energianvändningen och gynna förnybar energi. Det blir både enklare och mer kostnadseffektivt, säger Gustav Melin. 

Annons

Annons

Annons