Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 18 2019
Senaste Nytt

Nytt miljötillstånd för Gästrike-Hammarby kraftstation

Foto: Marie Engström
Foto: Marie Engström
Publicerad av
Tommy Ekholm - 24 nov 2016

Mark- och miljödomstolen har gått på Sandviken Energis linje när ett nytt miljötillstånd har lämnats för Gästrike-Hammarby vattenkraftstation. Nu kan produktionen av el fortsätta.

Mark och miljödomstolen har lämnat ett nytt tillstånd med skärpta krav enligt Miljöbalken för verksamheten vid Hammarby vattenkraftstation. Det nya tillståndet innebär bland annat att en fiskväg i form av ett omlöp förbi kraftverksdammen ska anläggas.

– Det här innebär att vi kan fortsätta producera grön el i vattenkraftverket i Gästrike-Hammarby samtidigt som möjligheten öppnas för till exempel ål och gös att vandra mellan Storsjön och Ottnaren. Dammen som utgör en viktig roll i den kulturhistoriskt värdefulla miljön i Hammarby bibehålls också i sin ursprungliga nivå, säger Göran Panth, affärsområdeschef för Kraft & Värme på Sandviken Energi.

Sandviken Energi kommer börja planera arbetet efter överklagandetiden. De har fem år på sig att färdigställa anläggningen.

Domen ger Sandviken Energis dotterföretag Bångbro Kraft AB tillstånd att leda totalt 10 kubikmeter i sekunden till kraftverksturbinen. Dämningsnivåerna i dammen ska ligga mellan som högst 67,44 meter över havsytans referensvärde och som lägst ska nivån ligga 67,04 meter över referensvärdet. Vattenstånd under 67,24 meter måste anmälas till Länsstyrelsen.

Ett av villkoren för drifttillståndet är att det ska byggas en fiskväg i form av ett 180 meter långt omlöp runt dammen med ett flöde om minst 500 liter i sekunden. Omlöpet ska mynna ut nära kraftverkets utlopp. Fiskleden, som också kallas faunapassage, måste anläggas på mark utanför Bångbros kraftverksfastighet, ett arbete som kommer att genomföras efter avtal med fastighetsägaren och i samråd med tillsynsmyndigheten. Detaljplanen behöver också anpassas till den nya verksamheten. Arbetet med den nya detaljplanen behöver startas inom kort.

Kraftverket togs i drift i nuvarande form år 1939 och moderniserades senast 1986, men har vattenkraft har utvunnits på platsen i närmare 500 år.

Med en fallhöjd på 3,6 meter och med möjligt turbinflöde på 10 kubikmeter i sekunden ger kraftverket 1 miljon kilowattimmar per år. Verket är ett av Bångbro Krafts elva vattenkraftverk och är ett av de minsta.

Annons

Annons

Annons