Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Ny teknik gör solcellerna effektivare

Technion, The Institute of Technology i Haifa, Israel, Foto: Technion
Technion, The Institute of Technology i Haifa, Israel, Foto: Technion
Publicerad av
Markku Björkman - 17 nov 2016

Forskare vid Technion, The Institute of Technology i Israel har utvecklat en teknik som anses kunna förbättra effektiviteten i solceller med nästan 70 procent. Genombrottet kan vara nyckeln som undanröjer de nuvarande tekniska begränsningarna som förhindrar oss att utnyttja solenergin maximalt när det gäller att möta världens behov av energi.

Studien genomfördes vid Excitonics Lab, under ledning av professor Carmel Rotschild i Technions fakultet för maskinteknik, med stöd från Grand Technion Energy Program och Russell Berrie vid Technions Nanotechnology Institute och som en del av europeiska forskningsrådet, ERCs RC projekt kring nya termodynamiska verktyg för solceller. Dagens solceller utnyttjar maximalt en mycket smal skala av färger i solens spektrum, som är det breda ljuset som levereras av solen. En stor del av strålningen förblir outnyttjad. Denna energiförlust begränsar nuvarande solcellernas maximala prestanda till cirka 30 procent.

I en artikel som nyligen publicerades i Nature Communications , beskriver forskarna vid Technion på  vilken metod deras upptäcker baserar sig. Fokusen riktas främst på den mellanliggande processen som sker mellan solljuset och solcellen. Så kallat fotoluminiscensiskt material, som de skapade, absorberar strålningen från solen och omvandlar den till värme och ljus. Denna "ideala" strålning, som belyser solcellen möjliggör högre verkningsgrad. Som ett resultat, ökar enhetens effektivitet från 30 till 50 procent.

-       Solstrålningen träffar ett särskilt material på väg till solcellen. Materialet har vi utvecklat särskilt för detta ändamål. Ämnet värms upp av den outnyttjade delen av spektrumet, säger doktorand Assaf Manor, som har lett studien som en del av hans eget doktorsarbete.

Solstrålningen absorberas, enligt Manor, via optimala färgskalans spektra och emitteras sedan åter till det blåskiftande spektrumet. Strålningen färdas sedan genom solcellen så att både värme och ljus förvandlas till elektricitet.

 

Annons

Annons

Annons