Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Eltel tecknar kontrakt i Danmark

Foto: Eltel
Foto: Eltel
Publicerad av
Tommy Ekholm - 10 nov 2016

Eltel har tecknat ett kontrakt med Frederiksberg Forsyning A/S i Köpenhamn avseende implementation av ett trådlöst nätverk för fjärrstyrning av energiförbrukningsmätare för gas, elektricitet och värme. Dessutom har Eltel tecknat ett 12-månaders underhållskontrakt efter slutförd implementation.

Eltels nya kontrakt med Frederiksberg är ett tydligt bevis på hur Infranets blir mer digitaliserade och kopplar ihop konsumenter med energileverantören. Det nya nätet är en av de viktigaste stegen för att genomföra smarta nät som syftar till realtidsoptimering och balans mellan energiförbrukning med energiproduktion.

Eltel menar att utbyggnad av smarta nät kommer att leda till bättre energieffektivitet och lägre miljöpåverkan. Smarta teknologier är ett viktigt element att operera de så kallade mikronät som omfattar mikroproduktion av el, ofta i fall av förnybar sol- och vindenergi, och elektricitetskonsumtion.

Rollen för smarta mätare som ett kommunikationsgränssnitt är en viktig del av ett interaktivt system och för att bygga ett uppkopplat samhälle och smarta städer. Norden har gått i bräschen för införandet av smarta mätare sedan starten av utrullningarna i Finland och Sverige redan 2006. Nu när Norge genomför sin utbyggnad till 2019 och det största danska energibolaget Dong kommer att slutföra sin utbyggnad också till 2019, kommer alla nordiska länder att ha system för smarta mätare på plats. Inklusive redan genomförda installationer och nuvarande orderstock, uppgår Eltels installationer av smarta mätare till 5 miljoner mätpunkter. Det motsvarar en andel på 50 procent av den totala marknaden i de fyra nordiska länderna.

Under våren 2016 har Eltel också tagit steget in på den tyska mätningsmarknaden med två förvärv. Företaget är nu aktiv i en mängd olika tjänster; från mätarinstallation och upp- och nedkoppling av konsumenter till mätaravläsningstjänster för operatörer. Med Eltels nuvarande verksamhet i Tyskland förser företaget under 2016 sina energibolagskunder med fem miljoner mätaravläsningar. Kundernas verksamhet innefattar gas, vatten och el.

Tyskland har infört ny lagstiftning avseende ersättandet av de nuvarande 44 miljoner elmätare till moderna mätare under perioden 2017-2032. Omkring fem miljoner av dessa kommer att vara utrustade med en smart kommunikationslösning medan resten av mätpunkterna kan utrustas med sådana moduler senare. I detta avseende skiljer sig tyska konceptet från de nordiska länderna där en uppkopplad kommunikationsfunktion har varit en del av lösningen från början.

Genomförandet av det nya nätet har påbörjats och kommer att vara klar i slutet av 2017. Det nya avtalet är ett viktigt referensobjekt för digitaliseringen av infrastruktur och det kommer att ytterligare stödja Eltels expansion i Europa.

Annons

Annons

Annons