Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Mobilt underhålls-koncept hos Fortum

Bilfingers egenutvecklade mobila applikationer gör det möjligt att snabbt och enkelt dokumentera underhållsarbeten medan det utförs. Foto: Bilfinger
Bilfingers egenutvecklade mobila applikationer gör det möjligt att snabbt och enkelt dokumentera underhållsarbeten medan det utförs. Foto: Bilfinger
Publicerad av
Christer Wiik - 12 okt 2016

Då energianläggningar är extra sårbara för driftstopp måste de alltid hållas i topptrim. Detta ställer naturligtvis extra stora krav på regelbunden översyn och ett effektivt underhåll av anläggningarna. Den nordiska energikoncernen Fortum har valt att outsourca stora delar av sin underhållsorganisation till sin långsiktiga samarbetspartner Bilfinger Industrial Services, som ansvarar för att Fortums kraftverk och dammar alltid är i bästa skick.

Det var under 2011 och 2012 som man inom Fortum såg över hur underhållet skulle kunna effektiviseras och utvecklas. Man kom fram till ett beslut om att lägga ut underhållet på entreprenad och år 2014 inledde bolaget ett samarbete med Bilfinger Industrial Services. - Vii tror att det går ut att utveckla underhållet bättre med det här konceptet. Att vi lägger ut det på ett företag som är specialister på att effektivisera underhållsverksamheten. De kan fokusera på sina processer, så att vi själva kan fokusera på våra anläggningar och utveckla dem på bästa sätt. Jag tror att det är ett koncept som passar Fortums vidareutveckling, säger Jörgen Widström, chef för drift och underhåll på Fortum. 

Bilfinger Mobile SolutionsDet underhållskoncept som Bilfinger använder sig av gentemot sina samarbetspartners inom industrin, går under benämningen Bilfinger Mobile Solutions, ett mobilt informationssystem som via smarta applikationer, tillgängliga för både iOS och Android, ger relevant information i realtid. Via smarta telefoner kan underhållspersonal få tillgång till instruktioner och checklistor dygnet runt.En konsekvens är bland annat att servicetekniker nu kan rapportera direkt till en mobil och på så sätt ge snabbare feedback till Fortum. Tidigare behövde servicepersonal rapportera via datorer vilket var ganska ineffektivt.

Skapar överblick- Vi ser en effektivisering på vad som görs dagligt i våra anläggningar, att kvaliteten på de arbetsordrar som görs har förbättrats och att även utförandegraden har ökat på det dagliga underhållet som görs på anläggningarna, säger Jörgen Widström.Lennart Lundvall som tidigare jobbat på Fortum, numera anställd av Bilfinger, ser effektiviseringarna på underhållssidan väldigt tydligt. Dels tack vare att man jobbar med kortanalyser. – Vi mäter hur arbetstiden fördelas under dagen. Det är inte en tidsstudie utan en vad-studie. ”Vad gör montören nu? Jo, han sitter och väntar på kran. Det var inte så bra”. Det här analyserar vi för att kunna bli bättre på att genomföra projekt och underhållsuppdrag, säger Lennart Lundvall.

Stort geografiskt områdeDet är ett stort uppdrag som Fortum har tilldelat Bilfinger. Bilfinger har hand om 123 kraftverk och 242 dammanläggningar och är stationerande på drygt 25 platser enbart för detta uppdrag.– Och med ett så stort geografiskt område som det här handlar om så vill jag nog påstå att vi har nått ett fantastiskt resultat på första året. Vi genomför också uppdraget med kvalitet och i tid och med hög utförandegrad. Vi hanterar ju över 30 000 serviceordrar om året, säger Lennart Lundvall.

”Key performance index”En förklaring till de goda resultaten, menar Lennart Lundvall, bygger på att Bilfinger har engagerade medarbetare som tar ansvar för arbetsuppgiften och agerar affärsmässigt.– Det finns ett eget driv i arbetet. Det är kul att se att det man gör påverkar resultatet, säger Lennart Lundvall, som bara är en av många som gått över till ”den andra sidan”

– Vi har ungefär 180 personer från Fortum som gick över till Bilfinger, så det är många gamla kollegor som fortfarande har kontakt med varandra. Där ska alla ha stor eloge för att man har kämpat på och haft en vilja att det här ska bli bra, säger Jörgen Widström.Från båda sidor ser man att samarbetet har fungerat bra. Det sker regelbundna kontraktsmöten, Bilfinger följer upp på så kallad ”key performance index” och jobbar med att ständigt förbättra sig.

Vidareutveckling väntarKlaus Rusche på Bilfinger, tror att den mobila underhållslösningen har potential att utvecklas ytterligare.- Framöver ser man över möjligheten att utveckla lösningar som kan styras via gester och rörelser istället för att exempelvis ha en läsplatta, avslutar Klaus Rusche. – Nyckeln är avvägningen mellan högre krav på dokumentation och kostnadsreduktion. Det är att undvika pappersarbete, undvika uppsägningar och att öka kvaliteten på dokumentation och genom intelligenta mobila lösningar, avslutar Klaus Rusche.  

 

 

Annons

Annons

Annons