Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Eskilstunas renoverade panna snart redo för provdrift

Under provdriftsperioden testas pannan med full last för att säkerställa att den verkligen motsvarar de miljövärden och de prestandakrav som formulerats. Foto: Eskilstuna Energi & Miljö
Under provdriftsperioden testas pannan med full last för att säkerställa att den verkligen motsvarar de miljövärden och de prestandakrav som formulerats. Foto: Eskilstuna Energi & Miljö
Publicerad av
Annika Wihlborg - 04 okt 2016

Med syftet att förlänga livstiden på sin biobränsleeldade hetvattenpanna anlitade Eskilstuna Energi & Miljö Fortum Thermal Production and Power Solutions, som i april 2016 inledde arbetet med att modernisera och förlänga livstiden på företagets biobränsleeldade hetvattenpanna. Under sommaren har provdriften inletts och i början av oktober tar Eskilstuna Energi & Miljö över ansvaret för anläggningen från Fortum.

Eskilstuna Energi & Miljö har valt att låta Fortum Thermal Production and Power Solutions genomföra en totalleverans som inkluderar planering, leverans av apparatur och utrustning, installation samt driftsättning. Fortums totalentreprenad pågick i tre intensiva månader och färdigställdes i juli 2016.

– Projektet har i stort sett fortgått enligt plan, bortsett från att den planerade sommardriften, som skulle sättas igång den 4 juli, inte kunde inledas förrän den 15 juli. Förseningen berodde på att några av Fortums underentreprenörer inte utförde sitt arbete i tid. När man renoverar en så här gammal anläggning förekommer det ofta att saker är lite mer komplicerade än man räknat med, det är inte ovanligt att stöta på överraskningar under projektets gång, exempelvis när ritningarna över den befintliga byggnaden inte överensstämmer helt med verkligheten, säger Rolf Gustavsson, projektledare för ombyggnationen på Eskilstuna energi och miljö.

Sommardriften av den moderniserade pannan pågick fram till den 31 augusti. Därefter påbörjas intrimning av pannan fram till provdrift. Den nittonde september inleds den två veckor långa provdriften och den sjunde oktober tar Eskilstuna Energi & Miljö preliminärt över ansvaret för anläggningen från Fortum.

– Under provdriftsperioden testar vi pannan med full last för att säkerställa att den verkligen motsvarar de miljövärden och de prestandakrav vi formulerat. Vår ambition är att NOx-nivåerna ska minska med tio procent när pannan drivs på låglast och fem procent när den drivs på höglast, säger Rolf Gustavsson.

Helt klimatneutral energiproduktion

En erfarenhet som Rolf Gustavsson tar med sig från det här projektet är vikten av att noga undersöka de underleverantörer som deltar i projektet, bland annat för att säkerställa att de har erfarenhet av just den här typen av projekt.

– En avgörande skillnad jämfört med innan moderniseringen är att vi nu kan lita fullt ut på att värmepannan verkligen fungerar som den ska. Nu ska vi se över och modernisera arbetsmiljön i pannhuset, bland annat genom att renovera ytskikt. Det här moderniseringsprojektet bidrar till att vår energiproduktion med fast biobränsle blir helt klimatneutral, säger Rolf Gustavsson.

Annons

Annons

Annons