Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Så kan fjärrvärmeföretagen stärka sin konkurrenskraft

Exteriörbild på Gärstadverken. Foto: Energiföretagen
Exteriörbild på Gärstadverken. Foto: Energiföretagen
Erik Thornström, områdesansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige. Foto: Energiföretagen
Erik Thornström, områdesansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige. Foto: Energiföretagen
Publicerad av
Annika Wihlborg - 03 okt 2016

Låga elpriser och en allt tuffare konkurrens från andra energislag ställer nya krav på fjärrvärmeföretagens kostnadseffektivitet och förmåga att stärka sin finansiella situation. Genom att applicera ett mer kundnära arbetssätt och noggrant analysera verksamhetens effektiviseringspotential kan fjärrvärmeföretagen stärka sin ställning även i en värld där marknadsförutsättningarna förändras.

– I takt med att förutsättningarna för fjärrvärmeföretagen förändras står många företag inför utmaningen att bibehålla och stärka sin konkurrenskraft. Att arbeta med förtroendeskapande kunddialog samt att föra en kontinuerlig dialog kring energieffektivisering med kunder är några av fjärrvärmeföretagens största utmaningar framöver. Ett mer individanpassat kundbemötande och att gå från att fokusera på att vara en fjärrvärmeproducent till en fjärrvärmeleverantör är andra viktiga förändringar som många fjärrvärmeföretag kan behöva genomföra framöver, säger Erik Thornström, områdesansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige. 

Skatteutredningar och politiska beslut påverkar

Politiska beslut påverkar förstås också fjärrvärmeföretagens konkurrenskraft. Energiföretagen arbetar bland annat för att man bör utgå från den energi som faktiskt används snarare än den köpta energin när man beräknar en fastighets energiprestanda. Dagens system gynnar nämligen individuella värmepumpslösningar och missgynnar fjärrvärmeföretagen. Ett förslag på fastighetsskatt på värmeproduktion samt en skatteutredning som fokuserar på en eventuell framtida avfallsförbränningsskatt och kväveoxidskatt ligger också på regeringens bord, vilket bidrar till att skatter sannolikt blir en central framtidsfråga för fjärrvärmeföretagen.

 – Många fjärrvärmeföretag har anpassat sin strategi utifrån förutsättningarna på sin lokala marknad. Många har exempelvis reviderat sin prissättningsmodell genom att tillämpa ett lägre energipris sommartid då energin är billig att producera samt ett högre pris på vintern då effektbehovet är som högst och fjärrvärmen är dyrare att producera. Inriktningen är också att använda mer återvunnen energi i form av till exempel spillvärme från industrier och datorhallar. Det gynnar förstås fjärrvärmeföretagens ekonomiska situation, säger Erik Thornström.

Omvärldsbevakning och kostnadsfokus

Energiforsk bedriver forskning som kan bidra till att stärka fjärrvärmeföretagens ställning. För närvarande finansierar de forskning som bland annat fokuserar på hur fjärrvärmeföretag kan sänka temperaturen i sin fjärrvärmedistribution utan att påverka kvaliteten på den produkt som levereras. Flera forskningsprojekt fokuserar också på hur fjärrvärmebolag kan bli bättre på att möta kundernas energieffektiviseringsbehov.

 – Fjärrvärmeföretagen kommer att behöva ha ett generellt kostnadsfokus de kommande åren. Omvärldsbevakning kommer att vara viktigt med tanke på att den politiska förändringstakten är hög. I den blocköverskridande energiöverenskommelsens ambition att minska behovet av eluppvärmning vintertid fyller fjärrvärmen förstås en viktig funktion, men det återstår att se hur energiöverenskommelsens målsättningar och visioner ska konkretiseras, säger Erik Thornström. 

Annons

Annons

Annons