Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Nybildade Energiföretagen stärker det svenska energisystemet

Pernilla Winnhed, vd på Energiföretagen. Foto: Energiföretagen
Pernilla Winnhed, vd på Energiföretagen. Foto: Energiföretagen
Publicerad av
Annika Wihlborg - 19 sep 2016

Nyligen bildade medlemmarna i de tidigare branschorganisationerna Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme Energiföretagen Sverige. Den helt nya branschorganisation som bildats tar ett samlat grepp om det svenska energisystemet och vill fungera som en betydelsefull diskussionspartner för såväl politiker som branschrepresentanter.

– Den tekniska och politiska utvecklingen på energiområdet går allt snabbare. Stora omvärldsförändringar som präglas av urbanisering och digitalisering påverkar förstås även energisektorn. Genom att bilda Energiföretagen fokuserar vi på energisystemet som helhet snarare än enskilda energikällor. Vår ambition är också att stärka vår roll som en konstruktiv och lösningsorienterad diskussionspartner kring frågor som berör framtidens energisystem, säger Monica Karlsson, vd för Halmstads Energi & Miljö samt Energiföretagens ordförande.

Energiföretagen organiserar drygt 400 privata och kommunala energiföretag i hela Sverige. När den nya organisationens arbete kommit igång på allvar är ambitionen att på ett ännu tydligare sätt kunna tillföra nytta och värde till medlemsföretagen.

Arbetar med effektfrågan och leveranssäkerhet

– Energibranschens kanske allra främsta utmaning är omställningen av energisystemet, vi vill bidra till att omställningen sker på ett ansvarsfullt, seriöst och kontrollerat sätt. En viktig milstolpe var den blocköverskridande energiöverenskommelsen som presenterades i år. Energiföretagen har tillfört mycket sakkunskap och branschinsikter till Energikommissionen under arbetets gång. Överenskommelsen ger en långsiktig och bred plattform för vårt framtida arbete, säger Monica Karlsson.

Andra frågor som Energiföretagen kommer att lägga mycket fokus på framöver är leveransförmåga, effektfrågan och förstås även den hållbara omställningen av energisystemet som helhet.

Vill påverka byggreglerna

– Vår förhoppning är att vår nybildade organisation ska utgöra en starkare kraft i samhällsdebatten och energipolitiken. Fusionen baseras på insikten att det krävs ett samlat grepp om energisystemet för att kunna lösa de utmaningar som energisektorn står inför i framtiden. Vi arbetar bland annat för att få till en energipolitik som gynnar hela energisystemet, exempelvis byggregler som navigerar mot de energiformer som är mest optimala utifrån varje enskilt projekts förutsättningar, snarare än att styra in byggnader mot specifika energiformer. Vår roll är även att granska och bidra till de utredningar vad gäller beskattning av energisystemet. Det gäller både de som nyligen presenterats, som fastighetstaxering och de som pågår, exempelvis den nyligen tillsatta utredningen om skatter på förbränning, säger Pernilla Winnhed, vd på Energiföretagen.

Under år 2016 ska Energiföretagens representanter investera mycket tid i att vara ute och träffa såväl medlemsföretag som politiker och andra samverkansaktörer. Energiföretagen är även med och arrangerar Fjärrvärmemässan den 27–29 september på Elmiamässan i Jönköping. Mässan, som arrangeras parallellt med VA-mässan och Avfall & Återvinning, fokuserar på hur den svenska fjärrvärmesektorn ytterligare kan bidra till det hållbara samhället och därmed stärka sin position.

– Årets fjärrvärmemässa kommer även att spegla energiåtervinning ur avfall, som utgör stommen i det svenska fjärrvärmenätet och ofta ifrågasätts från olika håll, även om teknikfrågorna naturligt står i fokus. Det är glädjande att intresset för att medverka som utställare på mässan är stort. Fjärrvärmemässan är ju en viktig mötesplats för vår bransch och alla som vill nå den, säger Pernilla Winnhed.