Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

KPA Unicon köper Renewa

Foto: KPA Unicon
Foto: KPA Unicon
Publicerad av
Tommy Ekholm - 19 sep 2016

Två finska leverantörer av energilösningar går samman genom ett företagsförvärv där KPA Unicon Group Oy köper hela aktieinnehavet i Renewa Oy.

Genom förvärvet bildas det en starkare och förnyad aktör inom den europeiska marknaden som har förbättrade möjligheter att förse marknaden med lösningar för produktion av energi inom energi-, skogs- och råvaruindustrin.

KPA Unicon erbjuder teknologi- och servicelösningar som täcker värme- och kraftvärmeprojektens hela livscykel. KPA Unicons energilösningar utnyttjar såväl biobränslen som fossila bränslen med hög effektivitet. Renewa levererar anläggningslösningar för lokal produktion av värme, ånga och el genom förbränning av biobränslen och fast, sorterat avfall.

Vaaka Partners Oy genom sina fonder och nyckelpersoner i företaget har varit Renewas huvudägare sedan 2008.

– Renewa har vuxit betydligt och blivit internationellt under vårt ägande. Vi ser att tiden är mogen för att skapa en möjlighet för Renewa att utvecklas vidare genom en ny ägare. KPA Unicon erbjuder utmärkta förutsättningar för detta, säger Ilkka Pentikäinen, partner i Vaaka Partners Oy.

Parterna avser att slutföra företagsförvärvet under september 2016.

Annons

Annons

Annons