Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Valmet levererar en biobränslepanna till Borås Energi och Miljö

Illustration av Sobacken Energi- och Miljöcenter. Bild: Valmet
Illustration av Sobacken Energi- och Miljöcenter. Bild: Valmet
Publicerad av
Tommy Ekholm - 15 sep 2016

Valmet kommer att leverera ett biobränsleeldat kraftvärmeverk, med tillhörande rökgasrening och kondenseringssystem, till Borås Energi och Miljös nya energi- och miljöcenter i Sobacken, i Borås.

Ordervärdet är på cirka 60 miljoner euro.

Monteringsarbetet är planterat att inledas i juli 2017. Värmeproduktionen beräknas starta under 2019.

– Då ett mer än 50 år gammalt kraftvärmeverk ska ersättas är miljö, flexibilitet och effektivitet oerhört viktiga för att kunna bygga något verkligt hållbart. Det är därför med glädje och stolthet vi nu startar ett samarbete med Valmet. Vi är övertygade om att Valmet kommer att medverka till att energi- och miljöcentrat i Borås inte bara blir ett nytt kraftvärmeverk, utan en miljöanläggning som kommer att vara ett föredöme och en referens för framtida satsningar, säger Gunnar Peters, vd på Borås Energi och Miljö.

– Valmets teknik med fluidiserande bädd passar bra då olika bränslen som biomassa och avfall nyttjas vid kraft- och värmeproduktion. Vi är mycket tacksamma för det förtroende vi fått och ser fram emot att leverera detta hållbara energiprojekt i ett nära samarbete med Borås Energi och Miljö, säger Anders Bergqvist, Director Scandinavia på Valmet.

Valmets leveransomfattning inkluderar en 120 megawatt biobränsleeldad panna med fluidiserande bädd (BFB) teknik. Kombinationen av en kontrollerad förbränningstemperatur, lågt luftöverskott och stegad förbränning skapar goda förutsättningar att möta de striktaste miljökrav. Bränslet som ska användas kommer att vara olika biomassor, främst skogsavfall, bark och flis. I leveransen ingår även rökgasrening och kondenseringssystem.

Annons

Annons

Annons