Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Finlands första gastankstation för tunga fordon

Nordsjö bensinstation i Helsingfors är en del av utbyggnaden av gasmarknaden som motorbränsle och Gasum är särskilt starkt engag
Nordsjö bensinstation i Helsingfors är en del av utbyggnaden av gasmarknaden som motorbränsle och Gasum är särskilt starkt engag
Publicerad av
Markku Björkman - 31 aug 2016

Möjligheterna att minska utsläppen från vägtransporter ökar med stigande tendens. Finlands första tankstation med flytande naturgas (LNG) för tunga fordon och potentiell distribution av biogas har nu öppnats vid Nordsjö hamn i Helsingfors.

Nordsjö bensinstation är en del av utbyggnaden av gasmarknaden som motorbränsle och Gasum är särskilt starkt engagerat inom denna sektor. Nästa gastankställe för tunga fordon kommer att öppnas under hösten 2016 i Åbo och under 2017 i Jyväskylä och Vanda. Gasum genomför även flera andra gasstationsprojekt runt om i Finland.

Utplaceringen av gastankstationer för tunga vägfordon stöds av de strängare utsläppsmålen för transport, av efterfrågan på transporter med låga utsläpp och behovet av att diversifiera genomförandet av vägtransporter. 

– Efterfrågan på miljövänliga transporter ökar. Det växande utbudet av gasdrivna fordon och nya tankställen kommer att ytterligare förbättra möjligheterna att byta till bränslegaser inom vägtrafiken. Det är bra att biltillverkarna är också aktivt involverade i denna utveckling på den finska marknaden samt och att Iveco, Scania och Volvo erbjuder gasdrivna fordon för den finska marknaden, säger Jussi Vainikka , affärsutvecklingschef  för avdelningen biogas i Gasum.

Gasum är enligt Vainikka även starkt engagerat i utvecklingen av gasdrivna fordon. Ett led i detta är avsikten att stegvis bygga cirka 35 nya gastankstationer.

– Miljöfrågor och tekniker för att skydda miljön spelade en viktig roll i samband med byggandet av Nordsjö hamn. Vi anser att öppnandet av en LNG-station här utgör en viktig knutpunkt för lastbilstrafik i södra Finland. Vi ser detta som ett helt naturligt drag. Vi är glada att få vara med i arbetet att göra det möjligt för nya öppningar när det gäller miljövänlig teknik, säger direktör Jukka Kallio från Nordsjö hamn.

De LNG-tankställen som för närvarande är under uppbyggnad har beviljats ​​EU: s medfinansiering för att underlätta genomförandet av målen för det centrala pan-europeiska vägnätet, TEN-T, i olika länder, däribland Finland. 

Av allt att döma har 2016 varit ett viktigt år för den finländska LNG- branschen. Finlands första importterminal för LNG blev färdig under sommaren i Tahkoluoto i Björneborg. 

Annons

Annons

Annons