Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 24 2019
Senaste Nytt

Skånska Energi begär anstånd i Rönne å

Publicerad av
Tommy Ekholm - 23 aug 2016

I våras avslutades domstolsförhandlingar i Mark- och Miljödomstolen gällande de latenta krav som finns i vattendomarna för vattenkraftverken i Rönne å. Domen innebär att Skånska Energi ska installera fingaller för nedåtvandrande fisk i samtliga tre vattenkraftverk. Ombyggnaderna ska vara klara inom ett år vid Forsmöllan samt inom två år vid kraftverken i Klippan och Stackarp. Åtgärderna är beräknade till cirka 8 miljoner kronor.

Sedan domen erhölls har Klippans kommun initierat en dialog med Skånska Energi om möjligheten att köpa verken så att de kan läggas ned till förmån för turistnäring och sportfiske. Länsstyrelsen har dessutom indikerat att de vill undersöka möjligheten för byggnation av fiskvägar för uppåtvandande fisk och ål. Med hänsyn till detta har Skånska Energi begärt anstånd till Mark- och Miljödomstolen gällande utförandet av ombyggnationen.

Skånska Energi har en årsmedelproduktion om totalt 47,8 gigawattimmar och de aktuella verken har en årsmedelproduktion om 9,7 gigawattimmar. Ekonomisk effekt vid en eventuell inlösen kan inte förutses eftersom inga förhandlingar är inledda.

Annons

Annons

Annons